Disse skolene er nominert til Benjaminprisen 2015

Store deler av landet er representert når fem skoler nå er nominert til Benjaminprisen 2015 for deres arbeid mot rasisme og diskriminering.

De fem som juryen skal vurdere i begynnelsen av desember er:

Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering.

Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept da han var 15 år gammel, 26. januar 2001, av erklærte nynazister.

En vinnerskole skal arbeide grundig og langsiktig med temaene, skal involvere alle skolens aktører og være synlig både i skolen og i lokalmiljøet.

Benjaminprisens jury består av Marit Hermansen (lærer og Benjamin Hermansens mor) og representanter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og Sametinget.

HL-senteret er fast sekretariat for Benjaminprisen.

  • Løkenåsen i Akershus
  • Låby skole i Østfold
  • Saupstad skole i Sør-Trøndelag
  • Sjøvegan skole i Troms
  • Ulsrud skole i Oslo

I år mottok sekretariatet for Benjaminprisen, HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter), femten forslag fra hele landet på skoler som fortjener prisen. 

– Alle de nominerte utmerker seg med grundig arbeid på feltet, sier sekretariatsmedlem Benjamin Geissert ved HL-senteret. 

– Samtidig er det slik at skolene har ulik tilnærming for å skape en inkluderende og antirasistisk skolekultur. Juryen som skal velge årets vinner har dermed en utfordrende og spennende oppgave foran seg, sier Geissert.   

Skolene har sendt inn dokumentasjon på tiltak og planarbeid mot rasisme og diskriminering, og dokumentasjonen er nøye gjennomgått av sekretariatet og vurdert opp mot Benjaminprisens kriterier.

Deretter ble de nominerte skolene formidlet videre til juryen. Prisen deles ut den 25. januar 2016. 

 

Powered by Labrador CMS