Siden 2010 har det vært en nasjonal målsetting at minst 70 prosent skal være i arbeid eller under utdanning innen ett år etter endt introduksjonsprogram. Ill. foto: Nina Bull Jørgensen

Seks av ti i arbeid eller utdanning ett år etter endt introduksjonsprogram

62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2016, var i arbeid eller utdanning ett år etter endt program.

Året før var andelen 61 prosent. Det er imidlertid store forskjeller mellom landene de nyankomne kommer fra, viser tall Statistisk sentralbyrå publiserte torsdag.

Personer med bakgrunn fra Etiopia og Eritrea har den høyeste andelen i arbeid eller utdanning året etter endt introduksjonsprogram, begge med 73 prosent. Deretter følger Sudan med 63 prosent og Syria med 62 prosent. I den andre enden av skalaen finner vi dem fra Somalia og Afghanistan, der henholdsvis 51 og 55 prosent var i arbeid eller utdanning ett år etter.

Det er fortsatt store forskjeller mellom menn og kvinner. 71 prosent av mennene og 50 prosent av kvinnene jobber eller er under utdanning.

39 prosent blant mennene og 21 prosent blant kvinnene er i arbeid, mens om lag like mange menn og kvinner er under utdanning, henholdsvis 17 og 18 prosent.

Litt under halvparten, 45 prosent av dem som avsluttet programmet i 2016, var i arbeid ett år senere viser tallene, men 17 prosent var kun under utdanning.

Om lag 10 prosent registrert arbeidsledige eller på tiltak, mens 28 prosent hadde annen eller ukjent status på arbeidsmarkedet.

Undervisning i norsk språk og samfunnskunnskap står sentralt i introduksjonsordningen, sammen med arbeidspraksis og andre tiltak som forbereder for deltakelse i yrkeslivet eller utdanning.

Siden 2010 har det vært en nasjonal målsetting at minst 70 prosent skal være i arbeid eller under utdanning innen ett år etter endt introduksjonsprogram.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS