Få kvinner kommer i arbeid eller studier etter introduksjonsprogram

Syrere og etiopere gjør det mye bedre enn somaliere i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Kvinner gjør det mye dårligere enn menn.

De største nasjonalitetsgruppene som deltok i introduksjonsprogrammet i 2017 er fra Eritrea, Syria og Somalia. Deltakere fra Eritrea og Syria trekker opp totalresultatene, mens deltagere fra Somalia trekker ned.

– At kun tre av ti deltakere fra Somalia går over i arbeid og utdanning rett etter programmet, gir grunn til bekymring. Deltakere som kommer fra Somalia har det laveste utdanningsnivået av alle deltakere i programmet, men det forklarer ikke hele forskjellen i resultater. Vi må ha ekstra oppmerksomhet på innhold og kvalitet i programmet for denne gruppen framover, sier direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Til sammen gikk like under halvparten av alle deltakerne i introduksjonsprogrammet direkte ut i arbeid eller utdanning i 2017. Mens over halvparten alle menn gikk direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt program, gjorde kun tre av ti kvinner det samme.

– Gapet i resultater mellom kvinner og menn har holdt seg stabilt over flere år. Forklaringen ligger delvis i at kvinnene ved ankomst har lavere utdanningsnivå enn menn, men selv med samme utdanningsnivå er forskjellene betydelige, sier Rieber-Mohn.

Hun mener resultatene viser at at det er behov for å fornye og forbedre introduksjonsprogrammet.

– Særlig må vi få flere av kvinnene ut jobb og utdanning. Vi må sørge for at alle flyktninger får bedre kompetanse, som også dekker arbeidslivets behov. Jeg vil om kort tid legge fram regjeringens integreringsstrategi hvor vi vil peke på flere konkrete tiltak slik at vi lykkes bedre med å få flere i jobb og utdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

(©NTB)

 

Powered by Labrador CMS