Språksenteret i Oslo får nye elever hver uke

Fleksibilitet er viktig skal man drive et tilbud som konstant tar imot nye elever. Her skiftes timeplanen i løpet av året. Nye elever begynner og andre slutter, men jevnt over øker elevtallet.

Publisert

Nesten ukentlig begynner det nye elever på Språksenteret i Oslo. Derfor er det ofte foreldremøter på mandagene ved dette skoletilbudet. Utdanning har tatt turen til Språksenteret i Oslo.

 

Prøveprosjekt

– Da vi startet i fjor, hadde vi cirka 15 elever, nå har vi 80, sier Anne Myhrvold, leder for Språksenteret.

De holder til i nyoppussede lokaler i Oslo sentrum og er et supplement til alfabetiserings- og mottaksklassene. I første omgang er senteret etablert som et prøveprosjekt over tre år. Alle som går her, har gått på skole i land der de har et tilnærmet likt skolesystem som i Norge.

Anne Myhrvold er leder for Språksenteret

Anne Myhrvold er leder for Språksenteret. 

 

 

Differensiering

Skoleelever som kommer til Norge, har rett til skoletilbud fra første dag. For å gi dem en best mulig opplæring har Oslo kommune bestemt seg for å differensiere opplæringen.

Det er elever fra 5. til 10. trinn som kan gå ved Språksenteret. Alle nyankomne elever i den aktuelle aldersgruppen henvises dit. Etter et kartleggingsmøte for å få et overblikk over tidligere skolebakgrunn, blir det utarbeidet en rapport med anbefalinger. Ut fra disse anbefalingene havner de enten på Språksenteret eller i andre opplæringstilbud.

– Noen av elevene som kommer til Oslo, har aldri lært å skrive og lese, mens andre kan det, gjerne på flere språk. Her på Språksenteret er det i første omgang norsk de skal lære, men vi følger lærerplanene for alle fag, forteller Myhrvold.

– Noen bør gå i alfabetiserings- eller mottaksklasser, andre bør begynne her. Vi prøver også å avdekke eventuelle lærevansker og henvise dem det gjelder til rette instans.

Elevene kan gå ved Språksenteret i tre til seks måneder. Først går de én til to uker på introduksjonskurs. Denne uka var det bare én elev som begynte på mandag.

 

Introkurs

Aleksa på 14 år har bodd i flere ulike land; moren hans jobber ved en ambassade.

– Jeg heter Aleksa og er fjø... hm, fjorten år.

Unggutten vet at han skal være i Norge i fire år, og er klar på at han vil lære seg norsk.

– Maybe five years, sier han.

Tre dager med egen lærer har gitt Aleksa en kjapp innføring i norsk, korte setninger er allerede øvd inn. Som mange av de øvrige elevene behersker han også engelsk godt.

– Det er lett å ty til engelsk, men vi står på for at norsk skal benyttes i de fleste sammenhengene, sier Myhrvold.

Aleksa har intense dager med kun én lærer. Snart skal han over i en klasse med toppen 15 elever til sammen.

 

Foreldrene er med

Foreldrene spiller en viktig rolle på Språksentret, de har også en oppstartsamtale, en underveissamtale, og de er med når eleven skal overflyttes til nærskolen.

– Foreldrene er interesserte og flinke til å stille opp. Veldig mange deltar når vi har ulike arrangementer.

Til sammen 14 lærere og 3 pedagoger jobber ved senteret, det lyses ut stillinger med ulike mellomrom.

– Jeg har ved utlysning fått inn en meget hyggelig bunke med godt kvalifiserte søkere. Det virker som vi er en populær plass å jobbe, sier Myhrvold, som har jobbet både som rektor og skolesjef tidligere.

I år er det mange på 10. trinn ved Språksenteret, og de skal i likhet med de andre elevene over til nærskolen.

– Vi har tenkt å tilby flere av dem at de kan gå her to til tre dager i uka for å gi dem en bedre mulighet til å ta eksamen. Vi håper jo at de da er rustet til å komme inn på videregående. Oppfølgingen etterpå er viktig for alle elevene. Skal de lykkes, må de få god opplæring både her og i skolen de skal gå på etterpå, sier Myhrvold.

 

Les også: 

 

Powered by Labrador CMS