Regjeringen vil inndra pass til barn i fare for å havne på koranskole

Inndragning av pass er et av tiltakene regjeringen vurderer etter rystende historier fra unge som har vært på koranskole og blitt utsatt for mishandling.

– Dersom det er grunn til å være redd for at familier planlegger å ta med seg barn ut av landet og sende dem til koranskoler av denne typen, så må vi vurdere muligheten for å inndra passet til barnet, sier integrerings- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Regjeringen vil også se på muligheten for at barn i visse grupper ikke får utstedt pass i det hele tatt. Detaljer om  hvordan dette kan gjennomføres vil bli diskutert og utredet i løpet av de neste to ukene.

 

Lenket og slått

Pass-inndragning er et av tiltakene som kom på bordet under en mini-regjeringskonferanse som Listhaug kalte inn til etter at ungdommer som har vært på koranskole i Somalia, fortalte om mishandling til NRK onsdag. Sju statsråder og en statssekretær fra åtte departement deltok på møtet.

Ungdommene har fortalt hvordan de er blitt lurt med til Somalia av slektninger og deretter etterlatt på en koranskole som de hevder benytter grusomme fysiske avstraffelsesmetoder. En av dem fortalte hvordan lenker og kjettinger ble festet til anklene, en annen om hvordan han ble slått med stokker til han besvimte.

Kjente saker

Listhaug sier at nær sagt alle ungdommene som opplever å bli sendt ut, på en eller annen måte er kjent i apparatet på forhånd – det være seg skole, helsetjenesten, barnevernet, Nav, politiet og andre.

– Det er mange aktører som møter disse ungdommene. Men disse aktørene jobber ikke godt nok sammen. Rutinene for samarbeid og utveksling av informasjon er ikke gode nok. Vi må unngå at disse ungdommene faller mellom flere stoler, sier hun.

Helseminister Bent Høie (H) deltok også på torsdagens møte ved Statsministerens kontor. Han sier det også blir viktig å lytte til erfaringene fra dem som er kommet hjem.

– Vi kommer til å be en av våre innen tilsynsmyndighetene med lang erfaring på området om å møte ungdommer som er kommet tilbake. Vi må høre på deres historier og erfaringer, og bruke deres kunnskap i det videre arbeidet, sier han.

Miste støtte

Andre tiltak regjeringen vurderer er inndragning av barnetillegg på bred front. I dag er det slik at de som tar med barn ut av landet og blir der i mer enn tre måneder, mister kontantstøtte og barnetrygd. Listhaug vil utvide denne sanksjonsmuligheten ytterligere.

Høie viser videre til at Kulturdepartementet har et forslag på høring om at trossamfunn som bidrar til lovbrudd, skal kunne miste støtte.

– Og dette er et klart lovbrudd, understreker han.

I tillegg jobber hans eget departement med helseloven med tanke på å skjerpe ansvaret for å gripe inn dersom man har mistanke om at noen står i fare for å bli sendt ut.

Må melde fra

Listhaug og Høie retter også en klar oppfordring til det somaliske miljøet som en helhet.

– De har et veldig stort ansvar til å ta klar avstand fra denne type praksis. Jeg forventer at de organisasjonene som mottar støtte fra staten, aktivt bidrar og sier at dette er uakseptabelt og i tillegg bidrar til at familie, naboer og andre som kjenner til at ungdom står i fare for å bli sendt ut – faktisk melder fra, sier Listhaug.

– Vi vet at dersom barna først ute av landet så er det langt vanskeligere å hjelpe enn om vi klarer å hindre at de blir sendt ut. Derfor er det så viktig at vi klarer å forhindre at de reiser, understreker de to statsrådene.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS