Fellesfagene på yrkesfag skal få yrkesfaglig innhold. Det betyr at en elev som går på for eksempel byggfag vil tilegne seg engelske faguttrykk og lære å uttrykke seg på en måte som gjør at de kunne få jobb et sted hvor engelsk er arbeidsspråk, sier statsråd Jan Tore Sanner. Arkivfoto: Utdanning

KD: Det skal være yrkesfaglig innhold norsk, engelsk, matematikk og naturfag på yrkesfag

Det skal være yrkesfaglig innhold i fellesfagene norsk, engelsk, matematikk og naturfag på yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole, har Kunnskapsdepartementet besluttet.

Elever som har valgt studieforberedende og elever som har valgt yrkesfag har i dag de samme læreplanene. 

Nå skal lærerplanene i norsk, engelsk, naturfag og matematikk få en yrkesrettet del på inntil 30 prosent slik at elevene som har valgt yrkesfag skal oppleve fellesfagene som mer nyttige og relevante.

– Målet er å tilpasse disse fagene bedre til elever på yrkesfag. Dette vil gjøre fagene mer relevante og motiverende for elevene som tar en yrkesfaglig utdanning, uttaler kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Eksamen og vurderingsordningen skal yrkesrettes i tråd med reviderte læreplaner. Det innebærer også at man skal vurdere å gjøre endringer i eksamen i engelsk som utarbeides av Utdanningsdirektoratet.

– Det betyr at en elev som går på for eksempel byggfag vil tilegne seg engelske faguttrykk og lære å uttrykke seg på en måte som gjør at de kunne få jobb et sted hvor engelsk er arbeidsspråk, sier Sanner.

 

Powered by Labrador CMS