Aksjonsgruppe protesterer mot å tilsette ledere i UH-sektoren

I dag leverer aksjonsledelsen 2500 underskrifter til stortingspolitiker Marianne Aasen (Ap) for å stoppe ansettelse av ledere i UH-sektoren.

Oppropet «Ja til valgte ledere ved universiteter og høyskoler» ble startet for en uke siden.  2. juni klokken 15.30 tropper aksjonsledelsen opp hos stortingsrepresentant Marianne Aasen med oppropet som på en uke har samlet 2500 underskrifter.

Aksjonen har fått oppslutning blant ansatte og studenter på utdanningsinstitusjoner over hele landet. I tillegg har lederne i Unio og LO underskrevet oppropet.

Kirke,- utdannings- og forskningskomiteen skal avgi sin innstilling om strukturmeldingen 4. juni. Regjeringens klare føring er at ansatt ledelse i UH-sektoren er framtiden.

– Den raske mobiliseringa viser at spørsmålet om valgt eller tilsatt ledelse i akademia er noe som engasjerer ansatte i hele sektoren. Mange er imot regjeringens forslag om at ansatt rektor og ekstern styreleder skal være en normalordning ved universitetene og høgskolene, sier initiativtaker professor Knut Kjelstadli ved Universitetet i Oslo i en pressemelding.

– Vår anbefaling er at KUF- komiteen sier nei til endring av normalreglene og konsentrerer seg om ordninger som kan gjøre prosessene bedre samt sikre kvalitet, avslutter Kjeldstadli.

De som skal stå for overrekkelsen er Marianne Andenæs, Knut Kjeldstadli, Camilla Serck-Hanssen, Kristian Gundersen, Jan Helge Solbakk, Maja van der Velden, Olav Gjelsvik, Kristian Mollestad og Ellen Dalen.

 

Powered by Labrador CMS