Studentene har blitt oversett i pandemien

Debatt: Et trygt miljø er viktig for alle, også i høyere utdanning.

Publisert

Jeg er opptatt av trygge skolemiljø. Det er vanskelig å opprettholde, fordi denne globale pandemien er skremmende nok som den er. Smittefare, antibac, én eller to meters avstand, host og nys i armhulen osv. Det at vi har en global pandemi er skremmende nok for oss, og vi tenker at vi skal berolige hverandre og barna og ungdommene.

Trygge miljø er avgjørende for alle, ikke bare i grunnskolen og på videregående skole. Studenter trenger trygghet, gode venner og sosial omgang. Hvis det er på plass, vil prestasjoner og resultater komme lettere. Helsesista har skrevet og sagt mye klokt om dette.

Studenter har blitt oversett, er jeg redd for. De er jo «voksne», «selvgående» og «uavhengige». Ja, det stemmer sikkert ofte, når det gjelder det faglige. Studenter skal arbeide seg frem til en forståelse av faget de studerer, og det fungerer ofte.

Hva med det sosiale? Hva med de mellommenneskelige relasjonene? Hva med å gå på konsert, feste, kollokvere, snakke sammen, møte andre over en kopp kaffe?

Jeg har fått meldinger fra unge mennesker som er skremmende. Unge mennesker som kommer til å bli noe, bli noen, og utgjøre en forskjell for deg, meg og oss. Unge mennesker som sitter på hybelen og synes at alt bare er dritt; unge mennesker som skriver til en gammel lærer, i stedet for å skrive, videochatte eller møte andre studenter. For all del, jeg blir alltid glad når unge mennesker skriver til meg. Det betyr mye.

Studenter over hele landet har blitt frarøvet muligheten til det som gjør et studium motiverende, meningsfylt og lærerikt.

Arbeidsmiljølovens paragraf 4-1 sier noe om det å arbeide alene: «(3) Det skal vurderes om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten. Tiltak som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid skal iverksettes, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas.»

Studenter over hele landet har blitt, helt eller delvis, frarøvet muligheten til det som gjør et studium motiverende, meningsfylt og lærerikt. De blir først og fremst frarøvet grunnleggende behov for kontakt, kommunikasjon og vennskap. Det er uholdbart, og det er uverdig. Det er uforståelig at myndighetene og ledere ikke har gjort nok for å rette opp i studenters uholdbare og uverdige situasjon!

Powered by Labrador CMS