HiOA har søkt om å bli nytt Oslo-universitet

Etter å ha diskutert saken i flere år, har Høgskolen i Oslo og Akershus endelig sendt søknad om å få bli universitet.

Skolen har ingen umiddelbare planer om å endre profil, men rektor Curt Rice sier til  Universitas at internasjonalt arbeid og akademisk selvstyre er viktige faktorer bak ønsket om å bli universitet.

– Vi får myndighet til å opprette studieprogrammer på alle nivåer selv, uten å søke akkreditering. Som universitet vil vi derfor få en utvidet myndighet over vår egen studieportefølje, forklarer Rice.

Når det gjelder kontaktene ut i verden, påpeker han at betegnelsen «university college», som høyskole oversettes til på engelsk, skaper en del forvirring, ettersom det brukes på ulike måter i forskjellige land.

– Det er vanskelig å opprette internasjonalt samarbeid når folk ikke forstår hvilken type institusjon vi er, sier rektoren.

Rice mener også at institusjonen han leder i praksis allerede er et universitet etter internasjonal målestokk. Det har tatt lang tid å diskutere seg fram til en søknad om endret status, og nå venter en ny prosess: Hva skal det nye universitetet hete?

– Vi leker med navn. Men vi skal ha en god prosess, og jeg skal ikke forskuttere noe der, sier rektoren. (©NTB/Utdanning)

Powered by Labrador CMS