Lærerstudentene er minst tilfredse med studiene

Pedagogstudentene er bekymret for økt frafall i lærerutdanningene etter at studentene melder om svekket undervisningskvalitet i koronaåret 2020.

Publisert Sist oppdatert

Funnene stammer fra Studiebarometeret, en årlig spørreundersøkelse blant studentene. De rundt 30 000 studentene som har svart, blir blant annet spurt om hvor tilfredse de er med studieprogrammet de går på.

Her havner grunnskolelærer- og lektorstudentene nederst på listen. Kun studentene i hotell- og reiselivsfag er mindre tilfredse.

– Jeg er bekymret for hvordan pandemien har gått ut over kvaliteten på lærerutdanningene og er redd for økt frafall i utdanningene, sier leder av Pedagogstudentene, Elise Håkull Klungtveit, i en pressemelding.

Mange har mistet praksis

Samtidig viser tallene at norske studenter i all hovedsak oppgir at de er fornøyde. Snittet er på 4, hvor maksskåren er 5. Grunnskolelærer- og lektorstudentene har et snitt på 3,8 på dette spørsmålet. Samtidig har lærerstudiene ligget i bunnsjiktet over tid.

– Når grunnskolelærer- og lektorstudentene igjen er minst fornøyde med utdanningene sine, forventer jeg at det nå tas grep for kvaliteten i disse utdanningene, sier Klungtveit.

Her er snittskårene på spørsmålet «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på» (5 er beste skår):

Hun mener det nå blir særlig viktig å følge opp førsteårsstudentene som har fått en veldig dårlig start på studietiden. Flere lærerstudenter har også opplevd å få avlyst praksisopphold i 2020.

– Fordi vi har vært ekstra bekymret for studiekvaliteten under pandemien har vi gjennomført en undersøkelse blant våre medlemmer som viser at 4 av 10 melder om at de har lært mindre enn forventet i praksis under pandemien, sier Klungtveit.

– Skikkelig kjipt år

Studentene svarer også at de er blitt mindre motiverte og mer ensomme under pandemien. Men flertallet tror ikke pandemien vil forsinke dem i utdanningsløpet.

– Det har vært et skikkelig kjipt år for mange studenter, så jeg har stor forståelse for at det er vanskelig å holde motivasjonen oppe. Derfor er jeg veldig glad for at flertallet av studentene tror de kommer til å gjennomføre utdanningen deres som planlagt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H), i en pressemelding.

Les også: Vi bør innføre mer dynamiske karakterkrav til lærerutdanningen.

Sju av ti studenter mener at de har fått et dårligere faglig utbytte av undervisningen etter innføringen av smitteverntiltak, og omtrent like stor andel synes undervisning på nett var mindre motiverende.

Likevel har nær halvparten blitt mer positive til nettbasert undervisning. Over 70 prosent mener imidlertid at fysiske møter også er nødvendig for læring.

– Studiebarometeret bekrefter at koronasituasjonen med nedstengte campus har gått hardt utover mange studenter, sier Kristin Vinje, direktør i NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som har hatt hovedansvaret for gjennomføringen og analysen av undersøkelsen.

Powered by Labrador CMS