929 lærere har svart på hvordan de opplevde hjemmeskolen i vår.

Lærere om hjemmeskolen: Satte begrensninger for valg av metode

– Etter seks uker med hjemmeskole var det tynna godt ut i et ellers velfungerende pedagogisk repertoar.

Publisert Sist oppdatert

Slik oppsummerer en lærer sine erfaringer digital undervisning under koronastenging.

Sintef-forsker Siw Olsen Fjørtoft har fått svar fra 929 lærere på spørsmål om erfaringer med hjemmeskole. De kan kort oppsummeres med at det gikk stort sett greit, sjøl om det var helt klare utfordringer.

Svara er blitt til rapporten "Nær og fjern. Læreres erfaring er med digital hjemmeskole våren2020"

Flertallet av lærerne mente at elevenes faglige progresjon var som normal, eller litt under. At elevene ikke var fysisk tilstede satte begrensinger for lærernes valg av metode. Lærerne syntes også det var vanskelig å gi løpende veiledning til elevene når den spontane dialogen var borte.

Les også: Seks av ti elever mener de lærte mindre med hjemmeskole

Nye pedagogiske verktøy

Selv om de aller fleste lærerne oppgir at de var godt dekket med datamaskiner og skjermer, er det én av fem som svarer at elevene manglet tilfredsstillende digitalt utstyr, og enkelte påpeker at skolens utvalg av lisensierte læringsressurser var begrenset.

Enkelte lærer forteller om elever som framstod som passive, med avskrudd mikrofon og kamera mens undervisningen pågikk. Andre oppgir derimot at elevene var mer aktive enn tidligere, på grunn av mer skjermende omgivelser.

Én av fem lærere syntes imidlertid de fikk for lite pedagogisk og ledelsesmessig støtte.

Rapporten konkluderer samtidig med at trass klare utfordringer mestra lærerne den digitale overgangen, og at den har brakt nye verktøy i den pedagogiske verktøykassa.

"Erfaringene bør brukes til å diskutere hva god undervisning og læring er, både med og uten digitale læringsressurser", heter det i rapporten.

Les også: Prestasjonsorienterte jenter opplevde korona-stengingen som en lettelse

Alvorlig for voksenelever

Lærerne i voksenopplæringen uttrykker en mye tydeligere bekymring for elevenes utbytte enn andre lærere.

Flere meinte deres voksne elever hadde lite læringsutbytte i denne perioden. Lærerne trakk fram at mange av disse elvene er skolen den eneste integrering- og inkluderingsarenaen de har, og nå var de uten denne arenaen i nesten to måneder.

Hovedkonklusjonen er likevel at alle lærte noe i denne tida, sjøl om læringskurven var brattere for noen enn for andre. Ett lærersitat er trukket fram spesielt i rapporten: "Jeg har lært masse – men mest om meg selv"

Les også: – Hjemmeundervisning er tungt og deprimerende

Powered by Labrador CMS