Det anbefales rødt nivå på videregående skoler og i Viken fylke sendes elevene hjem.

Lite smitte - innfører hjemmeundervisning i Viken

Trass i liten smitte blir det hjemmeundervisning for mange elever i videregående skole i Viken.

Publisert Sist oppdatert

Oppdatering: Om ettermiddagen den 6. november gikk fylkesrådleder i Viken, Tonje Brenna, gikk ut og presiserte den opprinnelige meldingen fra Viken fylke. Hun uttaler til VG at det har vært mange misforståelser. Mange elever i videregående skole i Viken vil få digital undervisning hjemmefra, men dette vil variere mellom skolene. På en skole med mye yrkesfag vil fortsatt elevene i hovedsak kunne møte opp på skolen dersom det vurderes som beste løsning. Skolene i Viken stenges som sådan ikke.

Kun fire videregående skoler i hele landet hadde flere enn tre koronasmittede i oktober, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Til sammen ble 26 videregående skoler rammet av koronasmitte. 22 av dem hadde mellom en og tre smittede.

FHI skriver i pressemeldingen at det i oktober var 689 smittede mellom 13 og 19 år, og at færre enn 6 prosent ble smittet på skolen.

Strenge tiltak til tross for lite smitte

Fylkesdirektøren for utdanning i fylket vet ikke hvor lenge det blir hjemmeundervisning.

– Det er for tidlig å si noe om hvor lenge dette vil vare. Vi må fortløpende vurdere dette i lys av smitteutviklingen, sier fylkesdirektør Solveig Helene Olsen.

Les denne: – Å stenge barnehagene i romjula kan være et godt tiltak, sier statsråden

Elever med ekstra behov kan fortsatt få undervisning på skolene, og det samme kan en del yrkesfagelever.

– Hva er årsaken til at alle elevene nå får hjemmeundervisning, selv om det er ulikt smittetrykk i fylket?

– De fleste av våre videregående skoler ligger i by- og arbeidsregionene tett på Oslo hvor smittespredningen er høy. Vi har også elever som reiser på tvers av kommunegrenser og det er trengsel på skoleskyssen. Det har over lengre tid vært krevende å overholde smittevernreglene der, sier Olsen.

Ansatte og elever opplevde det som utrygt

– Vi har den siste tiden fått en rekke tilbakemeldinger fra både elever og ansatte som opplever det som utrygt å oppholde seg på skoler med høy trengsel når smittesituasjonen i Viken er slik den er nå, sier Olsen.

– Dataene tilsier at de fleste ungdommene er smittet innen familien, og at flest tilfeller meldes fra områder med mer utbredt smitte, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet i pressemeldingen.

I Viken kommer ikke Olsen med eksakte tall på hvor mange videregående skoler som ble rammet av koronasmitte i oktober.

- Vi har hatt og har smitte blant både elever og ansatte i våre videregående skoler, ikke bare de som ligger i by- og arbeidsregionene tett på Oslo. Det er ikke et stort antall ved hver skole, men det har ført til at et betydelig antall elever og ansatte i karantene, sier Olsen.

I Utdanningsnytt onsdag sa rektor ved Kuben videregående skole, Kjell Ove Hauge at elevene har det best på skolen.

– De aller fleste elevene har det best på skolen. Skulle vi kommet på rødt nivå, ville det ha vært katastrofe for våre elever. Hjemmeundervisning ville ikke gitt elevene den undervisningen de skal ha. Lærerne er ofte viktige personer for elevene, så det er bra at de er til stede på skolen så mye som mulig, sa Hauge til utdanningsnytt.no.

Forventer tilbakemeldinger fra lærere

– Før nedstengningen var et faktum, har vi stilt oss undrende til at ikke «trafikklyssystemet» i smitteveilederen for skoleverket ikke gjenspeiler smittesituasjonen i den enkelte kommune, sier leder i Utdanningsforbundet i Viken, Johannes Bjørset Aagaard.

I går vedtok Viken å innføre utstrakt bruk av hjemmeundervisning i videregående skoler i fylket. Aagaard forventer reaksjoner fra lærere og rektorer.

– Så langt ingen tilbakemeldinger, men det kommer nok, sier Aagaard.

Han forstår likevel at myndighetene må gjøre noe med smittesituasjonen i Norge.

– Forøvrig øker smitten både i by og land, så en føre-var-tankegang er fornuftig, sier Aagaard.

De tallene fra Folkehelseinsituttet viser at det var 79 skoler her i landet som hadde smittede elever eller lærere i oktober. 30 barneskoler, 23 ungdomsskoler og 26 videregående.

Powered by Labrador CMS