Hjemmeundervisning rammer de yngste og lavtpresterende hardest

– Selv kort fravær fra skolen kan gi langvarig læringstap, mener utdanningsforsker. Forskeren frykter konsekvensene av at noen får hjemmeundervisning og andre ikke.

Publisert Sist oppdatert

– Det er særlig de yngre elevene vi da er bekymret for i og med at læringstap kan være særlig viktig i tidlig barndom, sier utdanningsforsker ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, Astrid Marie Jorde Sandsør. Flere steder er det nå innført hjemmeundervisning på videregående skole.

Sandsør viser til forskning på hvordan elever på barneskolen rammes av stengte skoler.

– Flere studier som kom før korona-nedstengingen viser at selv korte fravær fra læring kan gi læringstap på kort og lang sikt. Men det er også kommet studier internasjonalt som viser dette for elever rammer av nedstengningen våren 2020, sier Sandsør.

Ulikt grunnlag for vurdering

Forskerne vet lite om konsekvensene for elever på videregående skole.

– Per nå vet vi mindre om læringskonsekvenser av nedstengningen for videregående elever, mye fordi mange eksamener ble avlyst, men det er god grunn til å tro at det samme vil gjelde for videregående elever, sier Sandsør. Forskeren er også bekymret for at lærere ikke skal ha grunnlag for vurdering.

Les denne: Over 14.000 elever har fått mindre spesialundervisning under pandemien

– Dersom skoler velger å løse hjemmeundervisning ulikt, eller har ulik grad av hjemmeundervisning, for eksempel på grunn av stadige karantener eller nedstenging, skaper det forskjeller. Dette blir særlig viktig på våren når standpunkt settes, sier Sandsør.

Elever fra skoler og kommuner som har vært stengt vil få et annet vurderingsgrunnlag, enn elevene som har vært på skolen.

– I vår var situasjon lik for alle og dermed var det et helt kull som ble rammet. I år er det derimot større forskjeller mellom skoler i grad av nedstenging som kan skape forskjeller innad i kull, sier Sandsør.

Lavtpresterende elever rammes hardest

Forskeren mener stengte skoler og hjemmeundervisning kan få størst konsekvenser for elever med lavere sosioøkonomisk bakgrunn.

– Disse elevene kan oppleve større læringstap enn andre. Det kan også være at de får dårligere muligheter til å få en god vurdering enn de tidligere hadde. Dette kan få store konsekvenser for deres videre utdanningsløp og fremtid, sier Sandsør.

Forskeren mener det er viktig at skolene lager planer for hjemmeundervisningen før skolene stenges, og at man senere undersøker hva elevene har lært.

– Det er viktig at det jobbes systematisk med å avdekke og ta igjen læringstap når vi kommer tilbake til en normalsituasjon, sier Sandsør.

Powered by Labrador CMS