Demonstrasjon av forsøksgymnasiastene og andre som holder til i Hammersborg skole i Oslo, for å få lov til å beholde skolen. Bildet er tatt i april 1976. Foto: Ukjent/ Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Demonstrasjon av forsøksgymnasiastene og andre som holder til i Hammersborg skole i Oslo, for å få lov til å beholde skolen. Bildet er tatt i april 1976. Foto: Ukjent/ Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Filmen om da tenåringer startet demokratisk eksperimentskole

Tre tenåringer ville ha noe annet enn hva den tradisjonelle videregående skolen kunne tilby og startet underskriftskampanje. I 1967 åpnet Forsøksgymnaset i Oslo sine dører.

Publisert Sist oppdatert
Flat struktur rådet, og alle skulle ha like mye å si, både elever og lærere. Rektor ble valgt etter demokratiske prosesser og hadde på lik linje bare én stemme når det ble stemt over saker på allmøtet. På allmøtet hadde alle én stemme hver, alt fra vaktmesteren til elever og lærere.

Tidligere elev ved Forsøksgymnaset Elsa Kvamme har laget en times dokumentar om skolens historie. Filmen, som er 59 minutter lang, vises på NRK i morgen kveld. Den vil være tilgjengelig hos nrk.no til 3. oktober 2025 kl. 23:59.

4000 elever

Skolen ble nedlagt i 2004. Da hadde om lag 4000 elever gått der. I filmen møter vi flere av disse. Blant andre leder av Nobelkomiteen Berit Reiss Andersen og komiker Shabana Rehman. Rehman forteller om en skole som møtte henne på en annen måte enn tidligere og hvordan den var med på å forme henne til den hun er i dag.

Flere av de tidligere elevene som medvirker, omtaler en skole som de opplevde som givende og at de fikk utvikle seg i sitt eget tempo. En av dem er amerikaneren Steven Crozier, som brukte sju år på å klare å avlegge artium. I dag jobber han som fastlege på Frøya.

Band som Jokke og Valentinerne, Kjøtt, De Press og Bigbang oppsto på skolen.

– Det var der Jokke & Valentinerne startet. Vi spilte vår aller første konsert i gymsalen, forteller May Irene Aasen. Hun spilte trommer i bandet.

Syntes synd på læreren

Skolen hadde ikke oppmøteplikt, men fravær måtte meldes. Den hadde ikke eksamensrett, så elevene måtte ta privatisteksamen i alle fag.

Lærerne ble kalt med fornavn, det var ikke så vanlig på den tiden. En lærer som underviste i russisk, hadde veldig få elever. En del av elevene syntes synd på denne læreren og valgte russisk for å fylle opp klassen.

I filmen får en høre om ungdommer som omtaler skolen som sitt andre hjem. Der var dørene åpne til klokken 20 og mange tilbrakte mye av sin våkne tid på skolen.

Motstand

Forsøksgymnaset fikk internasjonal oppmerksomhet, og det finnes flere skoler rundt omkring i verden som er tuftet på den samme ideologien. I filmen får en være med til en fransk skole som fortsatt er i drift.

Noe av kritikken gikk ut på at ungdom bare rotet bort tida der uten mål og mening, ikke lærte noe og at det foregikk livlig omgang med rusmidler i skolens lokaler.

Flere prøvde opp igjennom historien å få skolen nedlagt, men den holdt stand til 2004. Da la bystyret i Oslo ned skolen.

En av elevene som gikk ved skolen er Ylva Törngren. Hun er ansatt som journalist i Utdanning og medvirker i filmen.

Powered by Labrador CMS