– Som en sideeffekt håper jeg at vi også fanger opp de som har dysleksi eller andre språkvansker, sier Jan Tore Sanner. Foto: Bo Mathisen

Vil vurdere norskkunnskapene til alle barn før skolestart

Regjeringen vil sikre at alle barn som trenger det, får støtte til å lære norsk før skolestart. Det vil bli opp til kommunene å vurdere norskkunnskapene til alle barn og sette inn tiltak til de som trenger det.

Publisert Sist oppdatert

– Vi ønsker å innføre en plikt for alle kommuner til å vurdere norskkunnskapene til alle barn før skolestart, slik at man ser hvilke barn som trenger særskilt kartlegging av norskferdigheter. Det er viktig at barna er gode nok i norsk til å kunne ha utbytte av opplæringen de får. Ikke alle barn skal kartlegges, men alle skal være vurdert slik at de som har behov for ekstra oppfølging etter vurderingen, skal få det, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Nytt kartleggingsverktøy

Utdanningsdirektoratet vil få i oppgave å utarbeide et kartleggingsverktøy som er hensiktsmessig for oppgaven. De vil også få ansvaret for å utarbeide hvilke momenter barna skal vurderes etter.

– Dette skal bli et verktøy som skal være gratis for kommunen å bruke, forteller Sanner.

– Vil dere også innføre konkrete språkkrav til de som jobber i barnehagene?

– Vi har innført språkkrav. Det er viktig at kommunene følger opp de ansatte.

Søkere til barnehagejobber med annet førstespråk enn norsk eller samisk må ha avlagt en norskprøve og ha oppnådd nivå A2 på delprøven i skriftlig framstilling og nivå B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon. Kravet gjelder alle som søker jobb i barnehagen, og det gjelder i praksis først og fremst søkere uten barnehagelærerutdanning.

Også partifelle Mathilde Tybring-Gjedde har gått inn for at alle barn skal kunne norsk.

Forskjøvet skolestart

– Vil dere rette noen tiltak spesielt mot gutter?

– Dette tiltaket gjelder alle barn, men det kan være spesielt viktig for mange gutter. Målet er at barn fanges opp tidlig og at kommunene sørge for at alle barn som trenger det får den oppfølgingen de har behov for.

– Kan det bli aktuelt med forskjøvet skolestart for barn som ikke kan godt nok norsk?

– Forslaget om en mer fleksibel skolestart er noe en bør vurdere i enkelte tilfeller.

Det er i stor grad barn som ikke har norsk som morsmål som ikke har tilegnet seg tilfredsstillende norskkunnskaper når de begynner på skolen.

– Vi vet at det er en god del barn som starter på skolen uten å kunne bra nok norsk. Det er viktig for alle å kunne godt norsk, både i sosiale sammenhenger og i leken. Det er viktig for meg at alle skal ha et godt nok språk slik at de får være med i leken både i barnehagen og på skolen, og slik at de ikke blir hengende etter i fag.

Oslo Høyre har gått inn for at alle som er svake i norsk skal gå på sommerskole.

Helsestasjon eller barnehagen

– Er det bare de som ikke snakker norsk i dagligtale du ønsker å styrke?

– Som en sideeffekt håper jeg at vi også fanger opp de som har dysleksi eller andre språkvansker.

– Skal oppfølgingen skje i barnehagen?

– Det er det opp til den enkelte kommune å bestemme. For noen vil det være mest hensiktsmessig at det skjer i barnehagen, i andre at det er helsestasjonene som har ansvaret. Det er heller ikke alle barn som går i barnehage, disse må også følges opp av kommunene.

– Er ikke barnehagene flinke nok i dag til å fange opp dem som ikke behersker norsk?

– Jeg besøker mange barnehager og treffer utrolig mange flinke barnehageansatte. Det vi ser, er at de som regelmessig kartlegger barna, også er de som har mest oppfølging til de barna som trenger det. Vi ønsker at språkopplæringen styrkes overfor dem som trenger det, slik at de er bedre rustet når de begynner på skolen, sier Jan Tore Sanner.

Powered by Labrador CMS