Lærlingene Ingrid Holden og Are Lysgård Haukø øver med dokke på båra. Foto: Harald Vingelsgaard

– Sykehus lykkes med eget opplæringskontor

Sykehuset Innlandet har eget opplæringskontor. – Vi mener det gir bedre kvalitet på opplæringen, sier avdelingssjef Ragnhild Wulfsberg og Elin Myhre som er leder for opplæringskontoret.

Publisert Sist oppdatert

Sykehuset Innlandet er kjempestort med 8.500 ansatte. Nå er det 75 lærlinger der, blant andre 61 i ambulansefag, 12 i helsearbeiderfag og to i institusjonskokkfag.

Denne artikkelen var først publisert i Yrke nr. 2/2016.

Sykehuset Innlandet HF vil ta samfunnsansvar som helseforetak.

– Søkningen til lærlingplass i ambulansefag er svært god. Og det blir stadig flere søkere til helsearbeiderfag, et fag på vei inn i sykehusene. Det er blitt attraktivt for helsefagarbeidere å få læreplass i sykehus, for eksempel på medisinske avdelinger, hvor lærlingene lærer svært mye, sier Wulfsberg og Myhre.

Noen søkere får de også til institusjonskokkfag. Sykehuset Innlandet har et stort produksjonskjøkken på Lillehammer, hvor de lager det meste av middagsmaten til alle sykehusene i begge fylkene.

– Hva er fordelen med eget opplæringskontor?

– Ved å være organisert med et eget opplæringskontor sikrer vi et bedre samarbeid med fylkeskommunene, som er en viktig aktør i denne sammenhengen, sier de to.

I en stor organisasjon som Sykehuset Innlandet, hvor lærlingene er plassert på ulike geografiske steder, fungerer opplæringskontoret som et bindeledd mellom sykehusets læresteder, fagansvarlige og fylkeskommunene.

– Vi får bedre oversikt over lærlingene, og dermed blir det lettere å følge dem opp på en god måte, sier Wulfsberg og Myhre.

Opplæringslederen i ambulansefag ser også store fordeler med eget opplæringskontor.

– Det blir tett samarbeid, lett å dele erfaringer. Raskere beslutninger. Det er også enklere å gi tilbakemeldinger til lærlingene raskt, enten det er positivt eller negativt. Og er det noe negativt, forsøker vi å rette på det, sier Roger Strømsjordet som er opplæringsleder i ambulansefag.

Sykehuset Innlandet har tett samarbeid med skolene, både på Vg1 og Vg2 i fylkene Hedmark og Oppland.

 

Ambulansefag

– Vi får mellom 150 og 170 søkere hver gang vi skal ta inn lærlinger i ambulansefag i Sykehuset Innlandet, sier Roger Strømsjordet.

60 av disse ungdommene blir plukket ut til å være med på opptaksdag. Denne dagen testes de teoretisk med intervjuer, og de må vise at de er fysisk sterke. Å bære båre med pasient 100 meter fram og tilbake, og bære pasient i løftestol opp en etasje, er to av testene som blir gjort.

– Vi har ikke fokus på blålys, men på gode holdninger og at lærlingene har evne til å vise medfølelse – empati, sier han.

Kun om lag 20 prosent av ambulanseturene er akutt utrykning, mens 80 prosent er andre type turer med pasienter.

Sykehuset Innlandet tar inn 25 lærlinger i ambulansefag ved hvert opptak. Hensikten er å rekruttere ansatte i ambulansene. Utdanne fagarbeidere, forme dem, slik at de kan gjøre en best mulig jobb på stedet hvor de får sin opplæring.

Sykehuset Innlandet har til sammen 26 ambulansestasjoner fordelt over de to fylkene. Kompetanseavdelingen passer på at alle får like muligheter til opplæring, uansett hvor de har læreplass.

– Hvordan følger dere opp lærlingene i læretiden?

– Vi gir mye veiledning. Vi har blant annet et nasjonalt opplæringssystem med oppgaver som lærlingene skal fylle ut og levere. Vi gir tilbakemeldinger og holder samlinger sentralt i Sykehuset Innlandet. Den daglige oppfølgingen på ambulansestasjonen er svært viktig, sier Strømsjordet.

 

Livets dårligste dag

– Det stilles høye forventninger til oss som yrkesgruppe. Vi skal hjelpe folk når de kanskje har sitt livs dårligste dag. Vi må behandle alle med respekt og god folkeskikk. Det sier Thomas Baar som er fagveileder i ambulansefag på Tynset nord i Hedmark.

Ingrid Holden (23) og Are Lysgård Haukø (37) er to av lærlingene på Tynset. Begge legger vekt på varierte dager med mange forskjellige arbeidsoppgaver.

– Ambulansefag er spennende. Vi får muligheten til å hjelpe de som har behov for hjelp, syke folk i alle aldre, sier lærlingene.

Tynset hører til Sykehuset Innlandet, seksjon Nord-Hedmark, hvor Lars Ivar Eide er seksjonsleder.

– Vi har 40 ansatte, inkludert fire lærlinger. Vi er avhengig av å ha lærlinger for å rekruttere nye fagfolk. Innen fem år kommer ti av våre ansatte til å gå av med pensjon. Nye folk må inn i disse stillingene, sier regionleder Lars Ivar Eide.

De to lærlingene har med andre ord store muligheter til å få fast arbeid i ambulansene etter at de tar sine fagbrev.

Powered by Labrador CMS