Kunnskapsminister Guri Melby svarer Lillian Hagen, som mistet gnisten etter 15 år som lærer.

Det er både krevende og givende å være lærer

Debatt: – Vi trenger de engasjerte lærerne, slik som Lillian Hagen, som brenner for elevene.

Publisert Sist oppdatert

Norske lærere gjør en formidabel innsats, og jeg vet at jobben er krevende. Det er til tider tøft å være lærer, men det er også utfordrende på en meningsfylt måte. Lærerens kompetanse og arbeid har stor betydning, både for den enkelte elev, og for samfunnet.

Lillian Hagen skriver i Utdanningsnytt at hun har mistet gnisten etter 15 år som lærer. Hun føler på en utilstrekkelighet, og viser til at mange vurderer å slutte i jobben som lærer.

Jeg har forståelse for at det siste året har vært særlig krevende for lærere, noe som blant annet kommer til uttrykk i Utdanningsforbundets spørreundersøkelse som Hagen viser til. Det store bildet er likevel at lærere trives, og fortsetter å jobbe innenfor opplæring.

Etter mange år med en storstilt satsing på lærere, er det mange piler som peker i riktig retning. Vi har i dag flere lærere i undervisningen, flere kvalifiserte lærere og flere lærere som oppfyller kompetansekravene for undervisning. Flere elever fullfører og består videregående opplæring og det store flertallet av elever forteller at de trives på skolen.

Vi har også mye annet viktig på gang. I fjor høst innførte vi for eksempel et nytt læreplanverk som har stor støtte blant lærerne, og vi følger opp mange viktige tiltak fra stortingsmeldingen «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO». Fullføringsreformen for videregående opplæring ble lagt fram i vår, og de mange kraftfulle tiltakene skal følges opp i en grundig og inkluderende prosess med sektor. Forslag til ny opplæringslov, en av landets viktigste lover, er nettopp lagt fram, og nå ser jeg fram til å få høringsinnspill.

Så er det riktig at søkertallet til lærerutdanningene har gått ned i år, og jeg deler bekymringen for det. Samtidig er det viktig å se hele bildet. I årene 2018 til 2020 var antallet studenter som møtte til studiestart på et langt høyere nivå enn tidligere. I tillegg har vi de siste årene hatt flere søkere som er kvalifisert, og flere som gjennomfører utdanningen. I 2019 og 2020 ble henholdsvis 2170 og 2095 grunnskolelærere ferdige med utdanningen sin. Dette er det høyeste antallet noen gang.

Alt dette er positive trekk, men det betyr ikke at vi er i mål. Vi trenger flere lærere, og vi trenger de engasjerte lærerne, slik som Lillian Hagen, som brenner for elevene. Jeg vil takke for at hun delte sine erfaringer og synspunkt i Utdanningsnytt.

Powered by Labrador CMS