Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Melby pauser arbeidet med nytt testsystem

– Vi kommer ikke til å fatte noen beslutninger før sommeren, sier kunnskapsministeren om Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Utdanningsforbundet jubler.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Utdanningsdirektoratets foreløpige tidsplan fra april i år, skulle beslutningen om hvilke prøver som skal erstatte dagens nasjonale prøver i skolen, allerede skulle vært på plass, skriver Dagsavisen. Nå er Guri Melby i dialog om en ny tidsplan.

– Vi skal bruke tida vi trenger for å legge til rette for god involvering når vi skal utvikle de nye prøvene. Milepælsplanen til Utdanningsdirektoratet skal først og fremst vise hvilke beslutninger vi må fatte framover, sier Melby overfor avisa.

Utdanningsforbundets Thom Jambakk, sier at dette er gode nyheter. Han er glad kunnskapsministeren har stoppet prosessen.

– Vi har i flere måneder påpekt at prosessen har vært både faglig kritikkverdig og ikke mist dårlig forankret i profesjonen. I tillegg virker det som om det ikke er tatt hensyn til endringene i læreplanene, fagfornyelsen, men at man har arbeidet videre med styringsinformasjonsdelen uten å ta hensyn til det faglige innholdet, sier han.

– Små deler

Jambak mener direktoratet og regjeringen bør ta innspillene fra fagfolkene, lærerorganisasjonene til etterretning og planlegge det videre arbeidet sammen med dem

– I stedet for den lukkede prosessen som har vært til nå. Det kan virke som om man har vært skeptisk til å involvere partene i utviklingen av kvalietsvurderingsystemet, kanskje fordi det har vært åpenbart at de planlagte endringene måtte skape debatt, spør han.

Jambak, som er sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet mener det er viktig å se på det faktiske faglige innholdet i styringssystemet.

Les: Læreplan og testregime snakkar ikkje same språk

– Noe av utfordringen med dagens system er at det ikke dekker mer enn små deler av skolenes mandag, men at det likevel får stor betydning på hvordan skolen drives og hva det legges vekt på i undervisningen, sier han til utdanningsnytt.no.

Han påpeker at de planlagte endringene med styringsprøver og progresjonsprøver ville styrket denne tendensen.

– Det vi trenger er prøver der elevene i større grad kan vise mangfoldet av kunnskaper og ferdigheter de har tilegnet seg skolen. Kunnskapsministeren har begynt å kalle det nye systemet for kvalitetsutviklingssystem i stedet for kvalitetvurdringssystem. Jeg vet ikke hva som er tanken bak, men kort sagt er det viktigere å utvikle det faglige innholdet i skolen enn kvaliteten.

– Mindre detaljstyring

Jambak ser frem til å bli invitert inn i det han kaller et reelt samarbeid om styringen av skolen og utviklingen av nye prøver, eksamensformer og det faglige innholdet i skolen.

– Det er på tide, sier han.

Utdanningspolitisk talsperson i Senterpartiet, Marit K. Strand, sier til utdanningsnytt.no at hun frykter en skinnprosess «om Kunnskapsministeren nå skal ta seg bedre tid til å lytte, uten at hun er interessert i å endre premissene for nye tester».

– Vi vil stoppe den uvettuge utviklinga av testregimet for skolen, inkludert det regjeringa nå er i gang med. Kritikerne kommer fra sterke fagmiljøer både ved UiO og NTNU, uten at Kunnskapsministeren ser ut til å la seg rokke – jeg er spørrende til hva vi kan forvente av at hun utsetter prosessen nå, sier hun.

Les: Stortinget sa nei til å gjøre nasjonale prøver til utvalgsprøver

Hun peker på at nye læreplaner gir mer rom for dybdelæring og mindre detaljstyring.

– Men dette setter regjeringa en stopper for om de ikke vil lytte til faglige råd ved utvikling av testene i skolen, sier Strand.

Powered by Labrador CMS