Fylkene får 100 mill. kr. og statsråden ber fylkene prioritere barn og unge

– Viken og Oslo har hatt store smitteutbrudd og derfor får de også mer enn de andre, sier kunnskapsminister Guri Melby.

På grunn store ekstrautgifter for landets videregående skoler under koronapandemien, fordeler regjeringen 100 millioner kroner i ekstra skjønnsmidler for utgifter til smittevern på videregående skoler.

– Regjeringen vil at fylkeskommunene som er hardest rammet, også skal få mest hjelp, sier Melby.

Statsråden oppfordrer fylkespolitikerne til å prioritere skolene.

– Vi har oppfordret til at det må settes inn vikarer der det trengs, men dessverre har vi sett at alt for mange har holdt igjen. De folkevalgte må sørge for at pengene vi bevilger kommer helt fram til skolene, sier Melby.

Les denne: «Vi har hatt dager med over 15 fravær, og da sliter vi med å dekke det inn»

I fordelingen er det tatt hensyn til hvilke fylker som har hatt høyest smitte.

– Det er store forskjeller mellom fylkene på hvor hardt rammet de er av korona, og det er viktig at pengene havner der behovet er størst. Fylker som Viken og Oslo har hatt store smitteutbrudd og derfor får de også mer enn de andre, sier Melby.

Fylkesvis fordeling av 100 millioner kroner til fylkeskommunene (skjønnsmidler)

 • Viken 27,6 mill. kr.
 • Oslo 19,3 mill. kr.
 • Innlandet 6,3 mill. kr.
 • Vestfold og Telemark 5,9 mill. kr.
 • Agder 4,4 mill. kr.
 • Rogaland 6,8 mill. kr.
 • Vestland 13,0 mill. kr.
 • Møre og Romsdal 3,7 mill. kr.
 • Trøndelag 6,2 mill. kr.
 • Nordland 3,3 mill. kr.
 • Troms og Finnmark 3,7 mill. kr.
Powered by Labrador CMS