Læringstrykket må opp!

Debatt: Læringsutbyttet blir bedre med et høyt læringstrykk og fokus på tidlig innsats.

Publisert Sist oppdatert

Etter en lang sommerferie er det nå viktig å fokusere på et høyt læringstrykk. I det nye læringsåret må lærere lage læringsopplegg og gjennomføre læringsaktiviteter hvor elevene utvikler gode læringsstrategier i læringsarbeidet.

Læringsaktivitetene må skje på læringsarenaer med tilpassende læringsressurser. Klasserommet er en læringsarena der elevene skal lære å lære. Læringsarenaen må derfor ha læringsstøttende vegger med læringsplakater og læringsmål. Det løfter elevene inn i læringsprosessen og har god læringseffekt.

Debatt: Hva det vil si å ta igjen læring

Lek er viktig. Elevene må få utfolde seg med læringsstøttende aktiviteter på skolens læringsarealer. Det gir elevene læringsglede og lærelyst. Digitale læringsportaler og læringsbrett med læringsapper bidrar også positivt til elevenes læringsutbytte.

Gjennom tverrfaglige læringsmetoder får elevene dybdelæring og en positiv læringskurve. I denne læringsprosessen er det viktig at elevene har gode læringssamtaler med læringspartneren sin for å utvikle sin læringskompetanse. Dette fordrer en god læringskultur: Læringsutbyttet blir best i et positivt læringsmiljø der man lærer av hverandre. Læringsutbyttet blir også bedre med et høyt læringstrykk og fokus på tidlig innsats.

Lærerne må identifisere læringsbarrierer, som kan hindre elevenes læringspotensial i læringsløpet. Lærere har et stort læringsansvar. Det fordrer et læringsfokus og et godt læringssamarbeid med læringskollegene: Å utvikle robuste læringsnettverk der også lærere lærer av hverandre, er avgjørende for at skolen blir en optimal og bærekraftig læringsarena.

Les denne! Hva betyr det å «ta igjen» skole?

Rektorer skal skape effektive profesjonelle læringssamfunn. De må dokumentere elevenes læringsutbytte overfor læringsorienterte skoleeiere, som trenger læringsbevis i læringshverdagen. Gjennom læringsfremmende tester finner man læringspunkter for videre læring – noe som er avgjørende for skolens resultat- og læringsutvikling.

Vi – fremmedgjorte, utdaterte lærere må lære dette. Ellers må vi skamfulle reflektere over vårt svake læringssyn, der vi drømmer om en tid med substantiver og verb uten «læring». Med angst skal vi tenke: Har læring skjedd? Løftet vi alle elevene opp i læringskurven? Eller var det noen vi lot ligge som nedfallsfrukt i fellesskolens hage?

Innlegget sto første gang på trykk i papirutgaven av Dagsavisen.

Powered by Labrador CMS