– Vår rapport avdekker store brudd på barns rett til undervisning. Mye av denne undervisningen er så dårlig at vi er bekymret for hvordan barna vil klare seg, sier barneombud Anne Lindboe. Arkivfoto: Utdanning

Barneombudet bekymret for spesialundervisningen

Barn i norske skoler får ikke spesialundervisningen de har krav på, ifølge en ny rapport fra Barneombudet.

– Vår rapport avdekker store brudd på barns rett til undervisning. Mye av denne undervisningen er så dårlig at vi er bekymret for hvordan barna vil klare seg, sier barneombud Anne Lindboe.

Lindboe overleverer rapporten "Uten mål og mening" til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på Høgskolen i Oslo og Akershus mandag formiddag.

Ulike behov

I rapporten heter det at skoler plasserer elever med svært ulike behov i samme grupper. Dermed klarer ikke lærere å tilrettelegge for alle, og barna får heller ikke den spesialundervisningen de trenger, ifølge Barneombudet.

I tillegg opplever foreldre ifølge rapporten at medhold i en klagesak ikke nødvendigvis fører til noen praktiske endringer for elevene.

– Selv i de sakene der foreldre og elever får medhold i at deres rettigheter er brutt, finnes ingen virkemidler som garanterer retten og sørger for at eleven får det tilbudet eleven har krav på, sier Lindboe.

– Lokale forskjeller

Enkelte elever med spesialundervisning forteller i rapporten om mobbing og krenkelser fra lærere og medelever. Det heter også at elever som får spesialundervisning, får opplæring av ufaglærte eller lærere uten kompetanse i faget de underviser i.

Ifølge rapporten er det også store lokale forskjeller i kompetansen til Pedagogisk-psykologisk tjeneste, som skal hjelpe skolen med å legge opplæringen til rette for elever med særlige behov.

– Det trengs lovendringer, kompetanseløft og penger, mener Lindboe.

Rundt 49.000 barn

– Vi er bekymret for det vi har sett av brudd på FNs barnekonvensjon og opplæringsloven gjennom dette prosjektet, heter det i rapporten.

Rapporten baserer seg på intervjuer med elever og foreldre, gjennomgåelse av klagesaker, samtaler med organisasjoner og gjennomgåelse av forskning på feltet.

Om lag 49.000 barn har i dag spesialundervisning i norsk skole.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS