– Atferd, motivasjon og trivsel har fått altfor lite oppmerksomhet fra politikerne, sier professor Peder Haug. Foto: Marie von Krogh.

Flere elever utenfor klassen

4317 elever går på spesialskoler eller i spesialgrupper. Antall elever utenfor klassefellesskapet har økt med 10 prosent de siste fem årene.

Publisert Sist oppdatert

– Grunnideologien i den norske skolen er at alle skal være i fellesskapet, men nå går utviklingen motsatt vei, sier Peder Haug, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Volda.

Utdanningsdirektoratet har kommet med nye tall for grunnskoleåret 2019/2020. De viser en økning i antall elever som tas ut av klassene. Det gjelder både antall elever i spesialavdelinger og antallet som utplasseres i tiltak utenfor skolen mer enn én dag i uka.

Ser man disse to gruppene under ett, betyr det at over 700 flere elever tas ut av normalklassen sammenlignet med 2014. Det er en økning på 13 prosent.

Avdekket store mangler i statistikken i 2012

I 2012 og 2013 hadde Utdanning en serie artikler som avdekket utbredelsen av spesialskoler i Norge 20 år etter at de egentlig skulle ha vært borte.

En omfattende kartlegging viste at over 5000 elever hadde fast tilhørighet i spesialgrupper og spesialskoler. Den oversikten fantes ikke før Utdanning kartla samtlige registrerte spesialavdelinger.

Først i 2012 begynte Utdanningsdirektoratet å registrere hvor mange elever som gikk i "faste avdelinger for spesialundervisning". Dette året viste den statistikken at det gjaldt rundt 4000 elever, altså 1000 færre enn Utdannings kartlegging fra året før.

Utdanning avdekket imidlertid at tallene fra direktoratet hadde store mangler, hvor flere rene spesialskoler ikke var registrert.

Mangler spesialpedagoger

Haug er ikke overrasket over at de nye tallene i år viser at stadig flere elever blir plassert på spesialskoler og i spesialgrupper.

– Atferd, motivasjon og trivsel har fått altfor lite oppmerksomhet fra politikerne. Det prates om fag, men ikke hvordan man skal ta vare på elevene, sier Haug.

Han mener at en av årsakene til at flere elever er utenfor normalskolen er mangel på spesialpedagoger.

– Elever som strever får best hjelp av lærere som kan noe om elever som strever. Lærere med spesialpedagogisk kompetanse kunne hjulpet disse elevene i normalskolen, sier Haug.

Powered by Labrador CMS