Innovasjonspris for bruk av nettbrett i skriveopplæring

Jong skole i Bærum vant innovasjonsprisen 2016 for sitt arbeid med skriveopplæring ved bruk av nettbrett.

Det er Senter for IKT i utdanningen som hvert år deler ut Innovasjonsprisen til en skole som har utviklet en helhetlig praksis der IKT utgjør en viktig faktor i undervisning og læring. Jong skole benytter STL-metoden («Skrive seg til lesing») ved bruk av nettbrett.

 

Til London
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gratulerer lærere og elever ved skolen med innovasjonsprisen 2016.

– Dere har vist at digitale hjelpemidler åpner for mange nye muligheter. Jeg ønsker dere lykke til videre med det innovative og spennende læringsarbeidet dere har satt i gang.
Jong skole tok høsten 2014 i bruk nettbrett til alle elevene. Juryen har vektlagt hvordan innføringen av teknologi har gått hånd-i-hånd med en ny pedagogisk tankegang, noe som har gitt dokumenterte resultater i lese- og skriveopplæringen. Skolen har også vært raus til å dele sine erfaringer med lærere og skoleledere fra hele landet.

Vinneren av Innovasjonsprisen 2016 får en tur til verdens største undervisningsmesse BETT i London for tre elever og to lærere. Elevene skal presentere skolen sin og vise hvordan de bruker IKT innovativt på seminaret Nordic@Bett sammen med skoler fra Sverige, Danmark og Finland.

Nettbrett i skolen
Fem skoler i Bærum er valgt ut til å være med på et pilotprosjekt, der elevene bruker nettbrett som et av sine viktigste arbeidsverktøy.
De fem skolene er: Bekkestua barneskole, Gjettum, Grav, Jong og Vøyenenga.
Pilotskolenes satsing er likelydende i omfang og innhold. Opplegget bygger på politisk behandlet prosjektskisse og er begrunnet i et ønske om å tenke nytt om en digital skolehverdag.
Alle elever og ansatte ved de fem skolene har fått hvert sitt nettbrett til å bruke på skolen og hjemme.
iPad-elevene skal følge vanlige læreplaner og vurderes på vanlig måte.

Powered by Labrador CMS