Brannslukkingsmøte om nasjonale prøver

Utdanningsforbundet har vært i hastemøte med kunnskapsministeren om nasjonale prøver. Hensikten var å skape ro om prøvene.

Publisert Sist oppdatertMøtet med kunnskapsminiser Kristin Halvorsen (SV) kom i stand etter stormen omkring Magnus Marsdals bok "Kunnskapsbløffen". Boka beskriver misbruk av nasjonale prøver.

Foruten Utdanningsforbundet  deltok Skolenes Landsforbund, Elevorganisasjonen, KS og FUG på møtet med statsråden. Partene ble enige om at det må diskuteres videre hvordan nasjonale prøver skal gjennomføres i henhold til formålene og regelverket knyttet til prøvene.
Det skal advares mot lettvint rangering av skolers kvalitet på bakgrunn av resultatene av nasjonale prøver.
Kunnskapsdepartementet skal dessuten be fylkesmennene å undersøke og evaluere forberedelse, gjennomføring og etterarbeid med prøvene.

- Det er viktig at vi får slutt på den lettvinte og delvis usaklige rangeringen av skoler på bakgrunn av resultatene på nasjonale prøver, sier Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet på forbundets nettsted.
- Prøvene måler viktige deler av elevene kompetanse og ferdigheter, men resultatene gir ikke noe bilde på kvalitetsforskjeller mellom skolene. Regelverket for fritak er en viktig årsak. Fritak foretas på grunnlag av regler som innebærer skjønn. Fordi dette skjønnet utøves forskjellig på ulike skoler, må man også være forsiktig i tolkning av resultatene, mener Bjerkestrand.
For øvrig gir hun uttrykk for tilfredshet med at det blir en videre diskusjon om utvikling av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og de nasjonale prøvene.

Høstens nasjonale prøver i lesing for 5., 8. og 9. klassetrinn skal gjennomførese i midten av september, engelsk for 5. trinn i slutten av september og regning i slutten av oktober og begynnelsen av november.

Powered by Labrador CMS