Forfatteren kommer i dette innlegget med forslag til mulige tiltak som kan bidra til å forberede studentene på rollen som kontaktlærer. Arkivfoto: Utdanning

Hvorfor forbereder vi ikke lærerstudentene på kontaktlærerrollen?

Som relativt ny i skoleverket var det flere ting som overrasket meg. Det ene er i hvor liten grad nyutdannede lærere er forberedt på rollen som kontaktlærer.

En rekke artikler, master- og doktoravhandlinger viser at nyutdannede ikke føler seg godt nok forberedt på kontaktlærerrollen. Et søk på «praksissjokket» gir flere tusen treff på nett. Ifølge KS slutter 33 prosent av nyutdannede lærere innen fem år. Ifølge Utdanningsforbundet er frafallet 36 prosent.

Etter en forelesning på PPU uttalte en av mine kolleger at «i dag brukte vi 20 minutter på gjennomgang av kontaktlærers oppgaver. Vi fikk deretter beskjed om at det kunne vi lese mer om selv». Dette var en presis beskrivelse av min egen opplevelse fra PPU.

Mitt inntrykk er at nyutdannede lærere er godt forberedt både faglig og didaktisk, men at de ikke er forberedt på rollen som kontaktlærer, og at kontaktlærerrollen er mer krevende enn forventet. En kollega som tok PPU på en annen utdanningsinstitusjon bekrefter; «kontaktlærerrollen har ikke vært tema under studiet overhodet». En nyutdannet lærer fra en tredje utdanningsinstitusjon sier at «nei, det lærte vi fint lite om».

 

Hva sier nyutdannede lærere selv?

Mine antakelser inspirerte til å gjennomføre to enkle kvantitative undersøkelser. En blant nyutdannede lærere ved skolen og en blant deltakere på veilederstudiet for ansatte på universitetsskolene.

  

Resultatene var verre enn fryktet og viser at lærerutdannelsen i liten (ingen) grad forbereder studentene på jobben som kontaktlærer. Nyutdannede lærere opplever kontaktlærerrollen både som svært krevende, og mer krevende enn forventet. Undersøkelsen viser at det også i veilederstudiet legges svært liten vekt på veiledning i rollen som kontaktlærer.

 

Hvorfor løser vi ikke problemet?

Etter en veiledningsøkt om kontaktlærerrollen med lærerstudenten jeg selv var veileder for, uttalte studenten; «Dette var grådig mye! Jeg lærte mer om kontaktlærerrollen i løpet av én veiledningstime enn på to års PPU-studie».

Da jeg undersøkte temaet videre fant jeg at det er lagt lite vekt på kontaktlærerrollen i både lærerstudiet, undervisningspraksis og i veilederstudiet. I tillegg oppleves det å være lite fokus på kontaktlærerrollen fra overordnede myndigheter som udir, fylkeskommune og skole.

Jeg er i utgangspunktet god til å lete, men ikke alltid like flink til å finne. Jeg fant i hvert fall ingen informasjon om kontaktlærers ansvar og oppgaver på www.udir.no. Jeg fant heller ingen kompetansemål på PPU-studiet som direkte omhandler kontaktlærers ansvar. Rollen som kontaktlærer er ikke et eget punkt i studentenes «praksiskort», som er sjekklisten for hva studenten skal gjennom ved sin undervisningspraksis. Det kan også se ut til at det er «varierende grad» av rutiner, oppfølging og kontroll med hvordan kontaktlærerrollen utøves.

 

Forslag til tiltak

Hensikten med innlegget er ikke å kritisere, men å foreslå konstruktive løsninger for å forbedre. Når problemet både er godt kjent og dokumentert, så oppleves det som underlig at det ikke ser ut til å være gjort noen forsøk på å løse det. Her er derfor noen forslag til mulige tiltak som kan bidra til å forberede studentene på rollen som kontaktlærer:

  • Kontaktlærers oppgaver kan få plass (mer enn 20 minutter) og inngå som konkret kompetansemål i lærerutdanningen (PPU-studiet har 53 kompetansemål. Kontaktlærer er ikke nevnt i noen av de)
  • Kontaktlærerrollen kan inngå som del av studentenes praksisveiledning og oppføres som eget obligatorisk sjekkpunkt i studentenes «praksiskort»
  • Samlet oversikt over kontaktlærers ansvar og oppgaver kan gjøres tilgjengelig på udir.no

 

Etter at undersøkelsen ble gjennomført og artikkelen ble skrevet, har universitetsskolen Charlottenlund vgs. laget en egen håndbok for kontaktlærere. NTNU har i tillegg opprettet et eget studie for kontaktlærere.

 

  • Lars Bugge Aarset er lektor i markedsføring ved universitetsskolen Charlottenlund videregående skole

 

Powered by Labrador CMS