Flere undersøkelser blant lærere tyder på at vold mot lærere er et utbredt problem, særlig i barneskolen. Arkivfoto/illustrasjonsbilde: Utdanning.

Disse kommunene skal ta lederrolle i arbeidet mot vold i skolen

Vold i skolen rammer en stor andel lærere. Nå søker regjeringen råd fra Drammen, Oslo, Tromsø, Kvam, Trondheim og Østfold fylkeskommune.

Publisert

Nylig ble en lærer ved Bodø videregående skole slått så hardt av en elev at det endte med to brudd i armen. Den siste tiden har det vært en rekke mediesaker om vold i skolen, hvor lærere har fortalt om alvorlige voldsepisoder med elever helt ned i barneskolealder.

Flere undersøkelser i regi av Utdanningsforbundet har den siste tiden vist et omfattende problem.

SV ba nylig kunnskapsministeren om en kartlegging av omfanget av volds- og trusselhendelser i skolen.

 

Ønsker å forebygge

I desember satte Kunnskapsdepartementet i gang et prosjekt for å bidra til erfaringsutveksling og kunnskap om hvordan skoler kan håndtere problemet.

– Jeg har bedt fem kommuner og en fylkeskommune om å ta på seg en lederrolle i arbeidet med å forebygge og håndtere vold og utagerende oppførsel i skolen. Det er viktig at skoler i hele landet får tilgang til kunnskap, metoder og strategier for hvordan vi kan jobbe for å forebygge og håndtere dette, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Drammen, Oslo, Tromsø, Kvam, Trondheim og Østfold fylkeskommune er invitert inn i prosjektet.

Ifølge invitasjonsbrevet skal kommunene:

  • identifisere og videreutvikle gode metoder for å forebygge og håndtere utagerende adferd og vold i skolen.
  • dele gode erfaringer og metoder med andre skoleeiere gjennom relevante arenaer.

Lederkommunene skal også fungere som støtte til kommuner som jobber med problemstillingen.

«Arbeidet skal hovedsakelig omhandle forebyggende og brede tiltak som kan hindre at voldelige situasjoner oppstår, og ikke varslingsrutiner eller beredskapsplaner», skrev Sanner i invitasjonen som ble sendt til de aktuelle kommunene i januar.

 

Har hatt første møte

– Rammene er ikke helt satt ennå, siden vi kun har hatt ett møte i gruppen. Men vi ser det er stort politisk engasjement for problemet, og det er positivt, sier konstituert fylkesdirektør for opplæring i Østfold fylkeskommune, Erik Bråthen.

Han sier de i fylkeskommunen har jobbet systematisk med dette i samarbeid med tillitsvalgte over lengre tid.

– Vi håper og tror at både tillitsvalgte og ansatte har følelsen av at vi tar problemet med vold i skolen på alvor. Vi skal jobbe like systematisk med dette som med et godt elevmiljø, sier Bråthen.

 

– Underrapportering

Han sier det er viktig å se sammenhengen mellom et godt elevmiljø og et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

– Men selv i de beste miljøer ser man enkeltepisoder, noe vi også har opplevd i våre skoler. Så dette må vi jobbe kontinuerlig med å forebygge, og samtidig ha gode planer for hva hver enkelt skole skal gjøre når episoder dukker opp, sier Bråthen.

Undersøkelser viser at vold i skolen muligens er et økende problem.

– Men det kan handle om at man er blitt flinkere til å rapportere om slike hendelser. Jeg er redd det har vært underrapportering av dette tidligere, sier Bråthen.

 

Powered by Labrador CMS