Stavanger kommune ønsker mer fysisk aktivitet i skolen, og forskere ved Universitet i byen forsker på hva som skal til for å få det til.

– Lærerne må oppleve at de fysiske aktivitetene er bra for elevenes læring - ikke bare for trivsel

For å innføre mer fysisk aktivitet i timene vil lærerne se at det fremmer læring. Det holder ikke at det gir god helse og trivsel, viser ny forskning.

Publisert

– Stort læringstrykk i teoretiske fag er den viktigste årsaken til at fysisk aktivitet ikke prioriteres i skolen utenom kroppsøvingstimene, sier Ingrid Skage.

Hun har tatt doktorgrad i dette temaet ved Universitetet i Stavanger. Forskningen er en del av prosjektet «Aktiv skole», et samarbeid mellom Stavanger kommune og universitetet hvor målet er at elever skal få en mer fysisk aktiv skolehverdag. Tidligere forskning viser at fysisk aktivitet kan føre til økt læring.

Skage har gjennom intervju med rektorer funnet ut at deres holdninger er viktige.

– Rektors holdning er avgjørende for om, og i hvor stor grad, skolen tilbyr fysisk aktivitet i andre fag enn kroppsøving, sier Skage.

Mange rektorer er positive til økt fysisk aktivitet i skolen, men at elevene likevel ikke fikk bevege seg mer.

– I praksis ble arbeid med grunnleggende teoretiske ferdigheter som regning, skriving og lesing prioritert, sier Skage.

Forsker Ingrid Skage

Hun mener støtte fra skoleeier kan være avgjørende for om fysisk aktiv læring blir prioritert som innsatsområde i skolen.

Lærere vil se læringsutbytte

Skage fant også ut at lærernes holdning til fysisk aktivitet er viktig.

– Lærerne må oppleve at de fysiske aktivitetene er bra for elevenes læring og ikke bare er en tilleggsaktivitet som gir bedre helse og trivsel hos elevene, sier Skage. Å ha fysisk aktive timer mens man underviser i norsk, regning og engelsk er mulig, men Skage mener lærere må få erfaring med denne måten å undervise på. Blant annet ved å inkludere fysisk aktiv læring i lærerutdanningen.

– Dersom lærernes undervisningspraksis på dette området skal endres , må de få tilstrekkelig opplæring i det å kombinere fysisk aktivitet med fag. Dessuten bør opplæringen ha som mål at lærerne utvikler eierskap til fysisk aktivitet som pedagogisk praksis, sier Skage.

Her finner du avhandlingen: «Fysisk aktivitet i skolen, fra kunnskap til praksis. Muligheter og utfordringer ved å implementere fysisk aktiv læring som didaktisk verktøy i skolen».

Powered by Labrador CMS