I Rogaland får kontaktlærere fire minutter i uka til hver elev

Rogaland fylkeskommune kutter i bevilgningene til videregående opplæring og hver kontaktlærer får doblet antallet elever de har ansvar for.

Publisert

I neste års budsjett skal det kuttes 15 millioner kroner i videregående opplæring i Rogaland. Daniel Bøhn Rayner er nestleder i opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

– Vi prøver å skjermer de som trenger det mest og mener at det å gi kontaktlærere ansvaret for flere elever på andre og tredjeåret på studiespesialisering er forsvarlig, sier Rayner.

De som går første året på videregående vil dele kontaktlærer med 15 elever, mens antallet elever én kontaktlærer har ansvaret for vil doble seg de to siste årene på videregående.

– Frafallet vil øke

Fylkestillitsvalgt i Utdanningsforbundet Rogaland, Bjørn Brown, er bekymret for kuttene i videregående opplæring i fylket og tror flere vil falle fra.

Bjørn Brown.

– Jeg er kritisk til at de kutter i grunnressursene. Vi har satt av ekstra lønnsmidler i de lokale forhandlingene til kontaktlærerne, blant annet for å anerkjenne den innsatsen de legger ned, sier Brown.

Han er bekymret for at eleven ikke får den oppmerksomheten fra lærerne som de burde få, når gruppene blir større.

– Hvis klassene på yrkesfag også blir sammenslått, er jeg redd frafallet der vil bli enda større. Vi vet jo at det er der gjennomføringsgraden er aller lavest, sier Brown.

Kutter ytterligere 140 millioner

Budsjettene for de neste årene ble behandlet under fylkestingsmøtet tirsdag og onsdag.

– Dessverre må vi kutte, det er leit men vi måtte det. Fylkeskommunen er underfinansiert og må kutte til sammen 140 millioner i videregående opplæring de neste fire årene, sier Rayner.

– Hvor skal dere kutte for å spare 140 millioner?

– Der er ikke detaljene klare enn. Vi vil ha med oss skoler og tillitsvalgte på prosessen. Om det er endringer i tilbudsstrukturen eller andre strukturelle endringer som kommer gjenstår å se.

I Rogaland er gjennomføringsgraden på 76,7 prosent av dem som har gjennomført videregående utdanning på fem år, landsgjennomsnittet er på 74,5 prosent, ifølge Utdanningsdirektoratet.

– Vi har gått fra 7. til 3. plass blant fylkene i hvor mange som gjennomfører. Vi er kjempefornøyd med at stadig flere gjennomfører, men vi har også satt inn flere tiltak for å få flere til å gjennomføre. Det synes jeg vi kunne ha blitt belønnet for med økte midler, sier Rayner.

Skåret inn til beinet

Bjørn Brown i Utdanningsforbundet skjønner ikke hvordan de skal klare å kutte mer i tilbudet til de 17 000 elevene som går på videregående i Rogaland.

– Dette er veldig dramatisk. Budsjettene er så stramme som de er og alt er skåret helt inn til beinet. Jeg skjønner ikke hvordan det kan være mulig å kutte noe mer enn det som er gjort. Allerede i dag driftes skolene så effektivt som det er mulig. Jeg er redd for at elevene ikke får det tilbudet og den oppfølgingen de skal ha. Blir det større grupper, vil det gjøre jobben til lærere og faglærere enda vanskeligere, sier Brown.

Powered by Labrador CMS