Å gjøre noe med vold og trusler er et samfunnsansvar, et systemansvar og et lederansvar, sa Inga Marte Thorkildsen på årsmøtet til Utdanningsforbundet Oslo. Arkivfoto: Bo Mathisen

Vil ha strakstiltak mot vold i skolen

Flere av delegatene på årsmøtet til Utdanningsforbundet Oslo ønsker konkrete tiltak for å forbygge og takle økt voldsbruk i skolen. Mandag presenterer Einar Osnes, hovedverneombud, ferske tall.

Publisert

I løpet av 2017 ble det innrapportert over 3000 volds- og trusselepisoder i Osloskolen. Mandag 13. mai legger Utdanningsetaten i Oslo fram en fersk rapport om vold og trusler i Osloskolen i 2018. Hvordan dette skal forebygges og håndteres var tema under debatten om politisk plattform på årsmøtet til Utdanningsforbundet Oslo. 

Rapporten som legges fram mandag er en årlig oversikt over hendelser knyttet til vold og trusler mot ansatte i skolen. Rapporten skal gi grunnlag for videre arbeid for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte. 

– Presentasjonen skjer på Tiurleiken skole på Romsås i Oslo, forteller hovedverneombud i Utdanningsetaten Einar Osnes. 

Konstituert direktør i Utdanningsetaten Kari Andreassen skal presentere de ferske tallene sammen med Osnes. I tillegg skal fungerende rektor på Tiurleiken skole, Avona Marthinussen, fortelle hvordan hennes skole jobber med å forebygge vold og trusler og ivareta de ansatte.

Leder i Utdanningsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen og mobbeombud i Oslo, Kjerstin Owren deltar også. Det samme gjør byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

Utdanningsnytt.no dekker alle  fylkesårsmøtene - alle sakene våre finner du her

 

Vil ha systemendringer

Byråden mener at for mye byråkrati og for mange siloer gjør det vanskelig for fagfolk å samarbeide på tvers. Hun vil ha slutt på individualiseringen av problemet med vold og trusler.

– Det er en tendens til å individualisere problemene og gi det enkelte barn eller den enkelte voksne skylden. Vi må bort fra en sånn forståelse. Å gjøre noe med vold og trusler er et samfunnsansvar, et systemansvar og et lederansvar, sa Inga Marte Thorkildsen på årsmøtet.

Hun la til: – Vi kan ikke vente til søknader er blitt vurdert og problemene har vokst seg større. Og vi kan ikke bruke opp ressursene på å diagnostisere, henvise og fatte vedtak. Da har vi ikke penger igjen til tiltak, sa hun.

Thorkildsen mener barna må ses i en kontekst. Det betyr at det også er behov for tiltak rettet mot familiene. For å kunne en innsats her, har hun latt seg inspirere av Stangehjelpa.

 

Vil lage Oslohjelpen 

Stangehjelpa er et gratis helsetilbud for alle i Stange kommune i Hedmark fylke.
Stangehjelpa retter seg mot personer som har det vanskelig i en periode i livet. Det er ikke nødvendig med henvisning for å få hjelp. 

Stangehjelperne har bred kompetanse som står til din disposisjon enten utfordringene dreier seg om relasjoner og familie, forskjellige psykiske problemer eller alkohol- eller annen rusavhengighet.

Thorkildsen lover at det skal bli enklere for dem som står i situasjonen å få hjelp fra fagfolk.

– Fagfolkene må ut der barna befinner seg med en gang behovet er der, understreker hun. Oslohjelpen kommer snart til et sted nær deg, sa Thorkildsen.

Powered by Labrador CMS