Funksjonshemmedes organisasjoner mener elever med funksjonsnedsettelser er oversett av Lied-utvalget. Bildet er fra Nydalen videregående skole, som faktisk er universelt utformet.

Mener elever med funksjonsnedsettelser er oversett av Lied-utvalget

Organisasjoner for funksjonshemmede reagerer på at de aldri ble involvert i Lied-utvalgets utredning. Nå har de sendt et felles brev protestbrev til kunnskapsministeren.

Publisert

Det skriver Handikapnytt.

Brevet er signert generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Leif-Ove Hansen, generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og styreleder Tove Linnea Brandvik i Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo).

De reagerer på at ingen fra deres organisasjoner har vært i referansegruppa, samt at funksjonshemmede elever vies lite oppmerksomhet i rapportene utvalget har levert.

I brevet skriver de:

«Gjennom arbeidet er det knapt forsøkt å etablere problemstillinger knyttet til nedsatt funksjonsevne og langt mindre finne løsninger som vil kunne fjerne eller redusere barrierer som hindrer funksjonshemmede i dagens videregående skole.»

Organisasjonene peker på at forskning viser at 64 prosent av fysisk funksjonshemmede ikke fullføre videregående skole.

Les også: UDF-støtte til rett til å fullføre videregående

– Sammensatt gruppe

Unio-leder Ragnhild Lied som har ledet utvalget viser til at det er Kunnskapsdepartementet som har oppnevnt medlemmene i utvalget, men at de også har arrangert innspillskonferanser og har hatt særmøter med grupperinger som ba om det. Det sier hun til Handikapnytt at hun ikke har noe minne om at de funksjonshemmedes organisasjoner gjorde.

Utvalget har heller ikke har tatt for seg noen bestemte grupper av elever i sin utredning.

– Gruppen elever med nedsatt funksjonsevne er også så sammensatt at den er vanskelig å behandle under ett, sier Lied.

Hun mener uansett at videregående opplæring vil fungere bedre for elever med funksjonsnedsettelse dersom politikerne følger utvalgets anbefalinger.

Powered by Labrador CMS