Valg 2019

Lene Hammergren Stensli (55). Foto: Tore Brøyn

Positivt at noen partier stiller spørsmål ved fritt skolevalg

– Vi liker godt at noen partier i Akershus stiller spørsmål om vi med fritt skolevalg har den beste inntaksmodellen og at de ønsker endringer i det nye Viken, sier fylkesleder i Utdanningsforbundet Akershus.

Publisert Sist oppdatert

– Hvilke utfordringer er de største i barnehage- og skolesektoren i Akershus?

– Den største utfordringen i Akershus er nok å få fylt opp med kvalifiserte lærere i skole og barnehage.

– Har du fått noen signaler fra lokallag om hvordan de enkelte kommunene disponerer sine budsjetter og hvor de største behovene for satsing innen sektoren er?

VALG 2019

Navn: Lene Hammergren Stensli (55)

Verv: Fylkesleder

Utdanningsforbundet Akershus

– Det med kvalifiserte lærere og nok lærere i barnehage og skole opptar de fleste av våre lokallag. De har derfor vært ekstra påpasselig med å trykke på politikerne i forbindelse med dette.

– Hva er de viktigste sakene for dere i valget 2019?

– De viktigste sakene for oss i valget 2019 er lærertetthet i barnehage og skole og kvalifiserte lærere. Når det gjelder fylkeskommunen er det inntaksmodell for videregående skole i det nye storfylket Viken.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest forbanna?

– Fremskrittspartiet i Akershus fylkeskommune foreslo at elever ved muntlig eksamen i videregående skole kunne filme seg selv med egen mobiltelefon. Forslaget ble heldigvis nedstemt.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– Når det gjelder fylkeskommunen liker vi godt at noen partier i Akershus stiller spørsmål om vi med fritt skolevalg har den beste inntaksmodellen og at de ønsker endringer i det nye Viken.

– Hvilke har vært de viktigste politiske sakene for dere de siste fire årene?

– Det er mange saker, men jeg vil vel særlig trekke fram økt lærertetthet i barnehage og skole.

– Hvilken seier har vært den største?

– To store nasjonale politiske seire er de største: Ny pedagognorm i barnehagen og økt lærertetthet i skolen.

– Hvilket vedtak skulle du helst reversert?

– At de endrede kompetansekravene til lærere som skal undervise i norsk, matematikk, engelsk, samisk og tegnspråk, fikk tilbakevirkende kraft – men dette var før 2015.

– Hvis du var fylkesordfører for én dag, hva ville du gjort?

– Å inneha en slik rolle er ansvarsfullt og krevende. Jeg tviler på at man kunne ha utrettet noe særlig på én dag.

Vi har snakket med ledere av store lokallag landet over og med fylkesledere i Utdanningsforbundet.
Alle intervjuene finner du her

Powered by Labrador CMS