Fritt skolevalg

Venstres utdanningsråd i Troms fylkeskommune tror Sanners forslag om nye inntaksregler vil føre til liten endringer i praksis. Men han er urolig for svake elever. (foto: Kirsten Ropeid)

– Inntaksregler må ta vare på alle elever

– Fritt skolevalg kan ikke føre til at altaværinger ikke får plass på Alta videregående, sier Roar Sollied (V), fylkesråd for utdanning i Troms fylke.

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner foreslår nye inntaksregler for videregående skole. Sanner vil at fylkene skal kunne velge mellom å ha fritt skolevalg i hele fylket, eller dele inn fylket i flere inntaksregioner som gir reelt fritt skolevalg i regionen.

Pendleravstand

– I utgangspunktet er jeg fore fritt skolevalg. Særlig synes jeg det blir vanskelig når ungdommene er blitt myndige, men ikke skal få velg skole sjøl, kommenterer Sollied, og fortsetter:

– Likevel er det problematisk hvis fritt skolevalg fører til at de svakeste elevene blir skjøvet ut av den lokale skolen. Det er ofte ikke de som takler hybeltilværelse langt hjemmefra best. Så her bør vi få til noen regler som sikrer at elever ikke sendes lenger enn at det er pendleravstand mellom skolen og hjemmet, sier Sollied.

Få endringer

Ut over denne innvendingen tror ikke Sollied forslaga vil føre til store endringer i dagens praksis.

– Det er ganske likt slik praksis er i dag, konstaterer Sollied. Han viser til at Finnmark, som Troms skal slås sammen med, har fritt skolevalg. Troms er delt i fire skoleregioner med fritt skolevalg, Nordland i tre.

– Elevtallet synker i distrikta og øker i byene. Dette fører til behov for ny skolestruktur, men det igjen har vist seg politisk vanskelig. Hvordan henger utspillet om fritt skolevalg sammen med dette problemet?

Skolestruktur

– I utgangspunktet er fritt skolevalg og bevaring av skolestruktur motsetninger. Men jeg har jobba med skolestruktur i 20 år. Derfor veit jeg svært godt at elever stiller opp for nærskolen sin. De er glad i den. I Finnmark samarbeider skole og næringsliv om lokal opplæring. Det er også med på å bevare skolestrukturen, sier Sollied og fortsetter:

– Og sjøl om skolene Tromsø har de høyeste søkertalla her i fylket og elever fra kommuner utafor gjerne vil hit, er det ei grense for hvor stor søkningen hit kan bli. Det er dyrt for foreldra å ha et barn boende på hybel her i bygen, svært dyrt. Så alt i alt tror jeg ikke at praksis vil bli særlig endra om disse tiltaka blir innført, sier fylkesråd og lektor Roar Sollied, med tjue års lærerpraksis fra videregående skole i fylket.

Powered by Labrador CMS