Krfs Hans Fredrik Grøvan.

Kristelig folkeparti sikrer flertall for «fritt skolevalg»

Regjeringen har Venstre og Fremskrittspartiet med seg når de vil innføre fritt skolevalg, eller karakterbasert inntak, i videregående. Kristelig folkeparti sier de ønsker egentlig å beholde dagens inntaksordning, men kommer til å støtte regjeringen.

Publisert Sist oppdatert

21. august sendte regjeringen en lovendring på høring som innebærer at det blir slutt på at fylkene kan velge inntaksmodell til videregående skole. Høringsfrist er 30. desember.

De som skriver høringssvar blir bedt om å kommentere to ulike modeller som begge innebærer fritt skolevalg, eller karakterbasert inntak. Kristelig folkeparti ønsker egentlig å beholde dagens ordning der fylkene kan velge inntaksordning selv.

Partiet vil gjennomgå hørings-innspillene, men kommer til å støtte regjeringen.

For å få gjennomført lovendringen, trenger Høyre, Venstre og Frp støtte fra Krf. Det får de.

På spørsmål om hvordan Kristelig folkepartis åtte representanter kommer til å stemme når forslaget behandles i Stortinget, svarer Krfs utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan:

– Vi er bundet av Granavolden-plattformens formuleringer og vil som gruppe forholde oss til den.

Får kritikk

Nyheten om at Krf-støtten møter sterk kritikk hos Utdanningsforbundets leder Steffen Handal. Handal mener også det er uklokt av regjeringen å ikke lytte til utredningsarbeidet som pågår i Oslo.

– Jeg er svært skuffet over at KrF lar seg overkjøre i en sak som i realiteten legger opp til enda større konkurranse mellom elever, sier Handal.

– At KrF støtter en ordning der elevene som har de dårligste karakterene i realiteten vil få et dårligere tilbud kler dem dårlig, sier han og fortsetter:

– Samtlige fylkeslag i Utdanningsforbundet har i vår høring stilt seg sterkt kritisk til de foreslåtte endringene. De mener blant annet at gjeldende rett gir en helt annen fleksibilitet og mulighet for lokal tilpasning, og at de foreslåtte endringene vil undergrave det gode samarbeidet rundt inntaksordninger som har foregått i mange fylker.

– Ville foretrukket at fylkene fikk velge

I januar 2018 uttalte Grøvan, som er medlem av Utdannings- og forskningskomiteen, til Dagbladet:

«Vi vet at våre folk i de ulike fylkene gjør ulike vurderinger, men poenget vårt er at dette bør være en frihet de enkelte fylkene skal få ha.»

Utdanning har spurt Grøvan om han fortsatt mener fylkene bør få velge inntaksordning.

– KrF ønsker primært at fylkene selv skal kunne velge den modellen de ønsker å legge til grunn for elevers valg av videregående skole. På den måten tar man ansvar for kompetansepolitikken som fylkene nå er tildelt i regionreformen. Det vil i mange tilfeller også gi fylket best mulighet for å opprettholde en desentralisert skolestruktur og slik sett utnytte den bygningsmassen man allerede har etablert, svarer Grøvan.

LES OGSÅ: Utdanning har besøkt Sverige. Der advarer både elever, lærere og forskere norske politikere mot å innføre fritt skolevalg.

Fylkenes innflytelse begrenses

– Men regjeringens forslag til lovendring innebærer fritt skolevalg i videregående skole i alle fylker. Hva mener du om det?

– Som regjeringsparti har vi akseptert at fylkets muligheter til å velge modell selv på fritt grunnlag er blitt mer begrenset. De to foreslåtte modellene for fritt skolevalg som er sendt på høring legger i ulik grad opp til fritt skolevalg selv om den ene av dem gjør valgfriheten noe mer begrenset enn den andre.

Les også: Venstre støtter Høyres kamp for fritt skolevalg

– Hva mener du om at fylkene ikke lenger skal ha mulighet til å velge nærskoleprinsippet eller en kombinasjonsmodell?

– Fordi landet vårt ser svært ulikt ut, og ut fra ansvaret fylket har fått for kompetansepolitikken mener jeg fortsatt at det beste ville vært om fylket selv avgjorde dette på fritt grunnlag. Nå får vi lytte til hva høringen gir av tilbakemeldinger på de to modellene. Selv ønsker jeg at den modellen som gir mest styring for fylket blir foretrukket, sier Grøvan.

– Oslo bør ikke ha større innvirkning

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) har satt ned et kommunalt ekspertutvalg som skal se på mulige endringer i inntaksordningen til de videregående skolene i Oslo. De skal levere sine forslag i januar 2020. Men statssekretær Tom Erlend Skaug (H) i Kunnskapsdepartementet sier at regjeringen kommer til å fatte sin beslutning uavhengig av hva det kommunale ekspertutvalget i Oslo kommer til å foreslå.

– Hva mener Krf om det?

– Jeg kan ikke se at ekspertutvalget i Oslo skal ha noe mer påvirkning på den endelige beslutningen enn hva de andre fylkene måtte komme med av innspill, sier Grøvan.

Powered by Labrador CMS