Anbefaler karakterbasert skolevalg kun for studiespesialisering

Det er søkerne til studiespesialisering som er mest opptatt av hvilken skole de skal gå på, er begrunnelsen fra Udir.

Publisert

Dette er kommet fram i dialogen direktoratet har hatt med fylkeskommunene. Karakterbasert, fritt skolevalg i videregående bør derfor bare gjelde for studiespesialisering, er Utdanningsdirektoratets råd til Kunnskapsdepartementet.

– Et krav om reelle valgmuligheter for kun studiespesialisering vil således gi større valgmuligheter for de elevene som ønsker det mest, samtidig som man unngår at fylkeskommunene må opprette en tilbudsstruktur som blir for kostbar og som ikke er bærekraftig, står det i brevet.

Det var Kommunal Rapport som skreiv om dette først.

"Et friere skolevalg"

Dette er departementets første svar på oppdraget om å utrede ulike modeller for «et friere skolevalg».

– Vårt hovedinntrykk er at det er bred enighet om at fylkeskommunene må kunne fortsette å ha et handlingsrom. Det skyldes at det er store forskjeller i Norge, og fylkene kjenner situasjonen i eget fylke best, skriver direktoratet videre. Det understrekes også at det må være handlingsrom for unntak i regelverket for fylkeskommunene.

Fylkene må velge om de vil ha fritt skolevalg i hele fylket, eller i inntaksregioner. Udir rår til at hvis det velges regioner, må de være slik at elevene som søker studiespesialisering kan velge mellom tre eller fire skoler.

Urimelig lang skolevei

Samtidig advarer Utdanningsdirektoratet mot tiltak som fører til at skoleveien blir urimelig lang.

– Fylkeskommunen må velge mellom fritt skolevalg i fylket, eller innenfor fastsatte inntaksområder av en størrelse som sikrer at flest mulig søkere får oppfylt retten til ett av tre utdanningsprogram uten at reiseveien mellom skole og hjem blir urimelig lang. Urimelig lang reisevei må her forstås som der den samlede reisetiden med kollektivt fra bosted til skole overstiger 60 minutter, står det i brevet.

Powered by Labrador CMS