Fremskrittspartiet vil gi lærere utvidete fullmakter til å bortvise elever

Seks stortingsrepresentanter fra Frp vil gi lærere anledning til å gripe inn og beskytte seg selv og andre i farlige situasjoner. Om nødvendig ber de om lovendringer.

Publisert Sist oppdatert

Flere medieoppslag om vold og trusler i skolen har fått de seks stortingspolitikerne fra Fremskrittspartiet til å fremme forslag om fem konkrete tiltak. De seks stortingsrepresentantene fra Frp er Himanshu Gulati, Sylvi Listhaug, Terje Halleland, Marius Arion Nilsen, Dagfinn Henrik Olsen og Erlend Wiborg.

Utdanningsnytt har tidligere skrevet om sju ungdomsskoleelever som ble bortvist fra ungdomsskole etter masseslagsmål og flere stygge voldsepisoder i Sarpsborg, og om lærere som har sluttet i frykt for vold.

I tillegg til å gi lærere utvidete fullmakter til å gripe inn og foreslå mulig lovendring, vil de ha økt fokus på klasseledelse ved lærerutdanningene, innføre et oppfølgingsteam ved sterkt belastede skoler og involvere foreldre ved alvorlige overtramp. De vil også ha årlig statistikk til Stortinget.

Forslag fra Frp

1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan lærerens stilling i skolen kan styrkes, herunder gjennom økt myndighet, utvidede fullmakter for bortvisning av elever, anledning til å gripe inn og beskytte seg selv og andre i farlige situasjoner og lignende. Forslagene bør også inkludere en styrking av skoleledelsens mulighet og virkemidler til å håndtere og reagere på vold og trusler som skjer i skolen. Om nødvendig for gjennomføring av tiltakene bes regjeringen fremme forslag til konkrete lovendringer.

2. Stortinget ber regjeringen sørge for økt fokus på klasseledelse i lærerutdanningen.

3. Stortinget ber regjeringen sørge for økt involvering av foreldre og foresatte ved alvorlige overtramp av ordensreglementet i skolen.

4. Stortinget ber regjeringen vurdere innføring av oppfølgingsteam ved sterkt belastede skoler, vurdere innføring av faste rutiner for politianmeldelse fra skolens side ved alvorlig vold og trusler og vurdere hvilke reaksjoner som kan ilegges personer som utøver vold og trusler i skolen.

5. Stortinget ber regjeringen om årlig å rapportere om statistikk og utviklingen når det gjelder vold og trusler i norsk skole.

De skriver: «Problemstillingen med vold og trusler i skolen er dessverre ikke ny. Trusler og vold er blitt en del av hverdagen til mange av landets lærere. I en undersøkelse gjort av Statens arbeidsmiljøinstitutt i 2021 kom det frem at én av fire lærere i grunnskolen er utsatt for vold og trusler.» heter det i innledningen til forslaget.»

Stortingspolitikerne skriver videre at de ser med bekymring på at det legges lokk på problemstillinger knyttet til vold og trusler i skolen samt at det som skjer ikke adresseres på en nødvendig måte. De viser til uttalelser fra førsteamanuensis Børge Skåland ved OsloMet, som har forsket på vold mot lærere i skolen. Skåland uttaler til Romerikes blad at elevene har for stor makt, og at lærerne har mistet mye av sin autoritet i skolen.

– Mangel på tydelig ledelse

Frp-politikerne viser også til to konkrete hendelser. Trusler mot lærere fikk verneombudet ved Bråtejordet skole på Strømmen i Lillestrøm kommune til å stenge skolen 11. januar 2023. To uker senere ble Tindlund ungdomsskole i Sarpsborg stengt etter en lærer hadde blitt utsatt for vold.

Romerikes Blad skrev 3. februar at det i løpet av skoleårets 190 dager i 2022 ble varslet om over ni volds- og trusselhendelser daglig på skolene på Romerike. Det innebar over 1.800 avviksmeldinger om vold, trusler og utagering.

I Oslo ble det i 2021 registrert over 3 500 volds- og trusselhendelser mot ansatte ved skoler.

De seks stortingspolitikerne skriver at de ser på økningen i episoder med vold og trusler i skolen som et arbeidsmiljøproblem, en sikkerhetsutfordring, et ledelsesproblem og en uakseptabel ukultur. I noen kommuner ser de også på dette som et integreringsproblem.

«Forslagsstillerne frykter at mangel på tydelig ledelse fra de øverste ansvarlige for utdanningssektoren, samt mangel på retningslinjer for irettesettelser ved overtramp, vil gjøre at den negative spiralen fortsetter fremfor å stoppes.»

Powered by Labrador CMS