Fredrikstad kommune kan bli først i Norge med å tilby elever i grunnskolen fri bruk av digitale læremidler.
Fredrikstad kommune kan bli først i Norge med å tilby elever i grunnskolen fri bruk av digitale læremidler.

Kan bli fri bruk av digitale læremidler i grunnskolen

Fredrikstad kommune kan bli først i Norge med å tilby elever i grunnskolen fri bruk av digitale læremidler. Trondheim, Bergen og Kritstansand kan følge etter. Men forfattere og forleggere advarer.

Publisert Sist oppdatert

10. desember skal bystyret i Fredrikstad behandle et forslag om å delta i det interkommunale samarbeidsprosjektet Fri Digital Arena (FriDA).

I første omgang er det snakk om et samarbeid mellom kommunene Fredrikstad, Trondheim, Bergen og Kristiansand. Kommunene skal samarbeide om anskaffelse og utvikling av innhold og tjenester for grunnskolen. Innholdet skal kunne tilpasses, bearbeides og legges åpent ut på internett med Creative Commons-lisens.

FriDA bygger på samme prinsipper som Nasjonal digital læringsarena (NDLA) for elever i videregående skoler.

Dersom bystyret i Fredrikstad vedtar deltakelse i FriDA i møtet 10. desember kan kommunen bli først i Norge til å si ja til frie digitale læremidler for elever i grunnskolen. Det har vært en lang prosess fram mot forslaget som legges fram for bystyrerepresentantene i morgen. Saken har vært debattert og utredet helt siden 2016, da under navnet NDLA-G.

I 2017 begynte et arbeid for å få en avklaring av juridiske rettigheter i regi av KS.

Les også: Treg start for digitale læremidler i grunnskolen

Forfattere og forleggere advarer

Men nå blir det advart sterkt mot samarbeidet fra Kopinor som representerer fagbokforfattere og forleggere. I et brev til bystyrerepresentantene i Fredrikstad peker Kopinors administrerende direktør Yngve Slettholm på en rekke uheldige konsekvenser av en slik etablering og ber om at prosjektet stoppes.

Kopinor erkjenner at kommunene kan ha nytte av et innkjøpssamarbeid, men viser til at planene omfatter noe langt mer.

Kopinor stiller seg bak Grafill, Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, som alle har bedt Fredrikstads politikere om å avvise forslaget.

Frykter at utgivermiljøer forvitrer

Slettholm viser blant annet til erfaringene med NDLA i videregående skole:

«I tillegg til å påvirke konkurranse-forholdene i primærmarkedet for læremidler, har NDLA også negative konsekvenser for det kreative kollektive miljøet fordi inntektene fra sekundærbruk rammes. Grunnen er kravet om at opphavsrettighetspersoner frasier seg sine rettigheter til videre bruk gjennom Creative Commons-lisenser. Dette bryter med normal rettighetsforvaltning og fratar opphavsrettighetspersoner kontroll over bruken av sine verk.»

Kopinor-avtalen gir i dag skolene en utstrakt adgang til å videreutnyttelse av verk, samtidig som vederlag kanaliseres tilbake, slik at nye verk kan bli skapt og utgitt. Dette kulturelle kretsløpet er nå i fare mener Slettholm.

Kopinor frykter at en oppbygging av FriDA, etter mønster av NDLA, vil føre til at utgivermiljøer og et velfungerende økosystem av lisenser og rettigheter for videre bruk forvitrer.

Powered by Labrador CMS