– Har aldri opplevd så mye fravær og hatt så lite vurderingsgrunnlag

Denne uka settes karakterene for videregående elever. Men ingen fraværsgrense, lav terskel for sykdom og karantene har ført til mye fravær på videregående i høst.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har flere elever det er krevende å få et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for, etter at fraværsgrensen ble opphevet, sier rektor ved Sola videregående skole, Sigurd Svela.

Sola videregående skole i Rogaland har ikke statistikk over fraværet i høst, men tendensen har vært klar. Regjeringen gjeninnførte fraværsgrensa for videregående elever 11. oktober i fjor, etter ett år uten grense for fraværet. Men i begynnelsen av november ble fraværsgrensa igjen fjernet. Elever som er borte fra skolen av helsegrunner, trenger bare egenmelding eller foreldrebekreftelse på at de er syke. Fravær av helsegrunner skal heller ikke føres på vitnemål og kompetansebevis.

– I starten fikk vi tilbakemelding fra mange lærere som rapporterte om en markant økning i fraværet når elevene kunne melde eget helserelatert fravær, sier Svela.

Karantene og lett sykdom ga mer fravær

Også på landets største videregående skole i Sandefjord var mange elever mye borte i høst.

– Det har vært et høyt fravær i høst, og vi opplevde at fraværet, spesielt på vg3, økte etter at fraværsgrensa ble opphevet, sier rektor Harald Møller. Koronasmitte er en annen grunn.

– En ting er at en del av våre elever har blitt smittet, i tillegg er nok enda flere borte fordi de var nærkontakter, sier Møller.

Også på Sola videregående i Rogaland var det mye karantene-fravær.

– Karantenebestemmelsene har også ført til at flere elever har gått glipp av undervisning når de har måttet sitte i karantene på grunn av smitte blant venner eller familie, sier Svela. Etter en endring av reglene må ikke elevene lenger automatisk i karantene selv om en i klassen er smittet.

– Det er i den senere tid at karantenebestemmelsene er løst opp for elever i skolen, men før det skjedde, mistet noen elever en del undervisning, sier Svela.

Smittevernreglene har også ført til at elever med lette symptomer har blitt hjemme.

– Dette er også et ønske fra skolen sin side, da det i den perioden vi er inne i bør være en lav terskel for å holde seg hjemme, nettopp for å unngå uønsket smittespredning på skolen, sier Svela.

– Har flere elever som ikke får karakter

Utdanningsdirektoratet har ikke tallene på fraværet i høst klare ennå. Det har heller ikke andre videregående skoler Utdanning har vært i kontakt med.

Men flere lærere Utdanning har pratet med, forteller om høyt fravær.

– Jeg har aldri opplevd så mye fravær og hatt så lite vurderingsgrunnlag. Det er flere elever jeg ikke kan gi karakterer til. Jeg vet derfor ikke om de har nådd de kompetansemålene de skal, sier en lærer på en skole på Østlandet. Læreren ønsker å være anonym av hensyn til elevene.

– Jeg har aldri hatt så mye fravær fra mine timer før. I høst var det elever jeg ikke så på flere uker, sier læreren til Utdanning. Læreren håper skolene kommer tilbake til normalen så fort som mulig.

– Nå har vi en generasjon videregående-elever som nesten ikke har fått vært på skolen. De har blitt vant med å være hjemme, og jeg tror fraværsgrensa kan være det dyttet de trenger til å komme seg på skolen, sier læreren.

Powered by Labrador CMS