- Fraværsregelen har virket slik den skulle, sier statsminister Erna Solberg (H). Arkivfoto: Utdanning

Nedgang på 40 prosent i fraværet i videregående skole

Den omstridte fraværsgrensen har gitt resultater, ifølge regjeringen. Antall fraværsdager i den videregående skolen har gått ned med 40 prosent.

Nedgangen er på 33 prosent dersom man måler fraværet i antall timer. Ifølge regjeringen er det også færre elever som slutter underveis i skoleåret – og færre som ikke får karakter i ett eller flere fag.

Fakta om fraværsgrensen i videregående skole 

Nye og strengere fraværsgrenser ble innført av regjeringen i fjor høst. De nye reglene innebærer:

  • Mer enn 15 prosent fravær: Elevene vil ikke få karakter i faget.
  • Inntil 15 prosent: Rektor kan bruke skjønn i fastsettelsen av karakter.
  • Mer enn 10 prosent: Elevene vil som hovedregel ikke få karakter i faget.
  • Fraværsgrensen gjelder bare udokumentert fravær.
  • Fravær som skyldes helsegrunner, omsorgsoppgaver, tillitsvalgtarbeid, politisk arbeid, religiøse høytider, hjelpearbeid eller lovpålagte oppgaver, regnes ikke som udokumentert.
  • Gjelder for alle elever i videregående opplæring, men ikke for lærlinger, lærekandidater og voksne.

– Tallene viser at elevene er mye mer til stede på skolen og at færre faller fra underveis i skoleåret. Dette er veldig bra og viser at fraværsgrensen har virket slik den skulle, sier statsminister Erna Solberg (H).

Den omstridte fraværsgrensen ble innført i fjor høst og går ut på at elevene mister retten til karakter i et fag dersom de har ugyldig fravær i mer enn ti prosent av timene i faget. Fravær som er dokumentert er gyldig fravær.

– Mange fryktet at fraværsgrensen ville føre til at flere elever ikke fikk karakter i fag og at flere sluttet i videregående. Tallene viser det motsatte, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

(NTB)

Powered by Labrador CMS