Rektor Anne Johanne Guldvik overrekker en iPad til Vetle S. Bjurstrøm etter at han kom seg gjennom skoleåret uten fravær. Foto: Hans Skjong

Vetle hadde null fravær – vant iPad

Elever ved Lier videregående skole kan hver termin vinne en iPad hvis de har null fravær. I dag fikk Vetle sin premie, men ikke alle er like begeistret for dette tiltaket.

Publisert Sist oppdatert

– Det var overraskende å vinne, sier Vetle Skustad Bjurstrøm. Vg1 Elektro-eleven ved Lier videregående skole i Buskerud ble torsdag formiddag vinner av et nettbrett av typen Ipad. Den vant han fordi han ikke har hatt fravær dette skoleåret.

Lier VGS har siden 2014 trukket ut en Ipad til en heldig elev i 1. termin og på slutten av skoleåret. De «nominerte» i konkurransen er de som har vært på skolen hver dag det siste året, og i alle timer. Rundt ti prosent av de 570 elevene 'kvalifiserte seg' til konkurransen.

– Ipaden er en ekstra påskjønnelse for elevene til se betydningen av å komme seg til skolen hver dag. Elever som kommer til skolen ser at dette styrker både sosial og faglig læring, sier rektor Anne Johanne Guldvik.

Bjurstrøm sier han trolig hadde møtt opp uavhengig av Ipad-«gulroten». Han forklarer hva som motiverer ham mest til å være til stede på skolen.

– Det er når vi har en litt annerledes skolehverdag, og når vi ikke gjør det samme hele tiden, sier han.

– Problematisk med iPad

Guldvik sier skolen generelt har jobbet hardt for å få ned fraværet ved skolen de siste årene. I 2013 var fraværet 20,9 dager per elev. I skoleåret 2017/2018 var det nede i 5,1 dager per elev.

Thom Jambak i sentralstyret i Utdanningsforbundet gir skryt til Lier VGS for å redusere fraværet.

Han bemerker at en slik konkurranse kan være motiverende for noen elever. Samtidig sier han at det er problematisk, fordi mange elever ikke vil ha mulighet til å vinne Ipaden på grunn av omstendigheter de ikke råder over selv.

– Enkelte elever stiller langt bak startstreken. Vi vet at elever kommer fra forskjellige hjem med ulike familiebakgrunner. Alt fravær er ikke skulk – mye av fraværet handler om psykososiale utfordringer. Vil konkurransen om å vinne en Ipad være rettferdig for dem, spør Jambak.

Også påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Alida D'Agostino, er skeptisk.

– Jeg har hørt om elever som får diplom for lite eller intet fravær. Det skal ikke være et mål å ikke ha fravær, selv om det kanskje på yrkesfag er et poeng med lavt fravær med tanke på yrkeslivet. Fravær skyldes som regel gode grunner. Så det å ikke kunne bli belønnet med Ipad fordi man sliter, blir feil, sier hun.

Identifiserer elever i risiko tidlig

Rektor Guldvik sier ordningen med insentiver med å få elevene til å komme på skolen, ikke bare gjelder «Jakten på en iPad».

– Sammen med elevrådet trekker skolen hver fjerde uke gavekort blant alle elever som har vært til stede på skolen alle dager/timer den siste måneden. Gavekortene kan brukes i skolens kantine og er svært populære. Dette betyr at alle elever hver eneste måned har muligheter for å endre atferd og bestemme seg for å komme skolen, sier hun.

Hun sier skolen er fullt klar over at det er elever som heller ikke har mulighet for å greie dette.

– Disse er for det første i mindretall, og skolen identifiserer elever i risiko allerede i august. Disse elevene følges opp og får tett oppfølging av kontaktlærere, ledere og de hjelpetjenestene skolen råder over eller har tilgang til, sier hun.

Guldvik sier skolen har sosionom, helsesykepleier, psykiatriske sykepleier og psykolog i delstilling som hjelper elever som sliter.

Elevrådsleder Marius Jarlhof ved skolen er positiv til iPad-«gulroten».

– Vi mener at dette gir inspirasjon og motivasjon når man kommer på skolen. Elevrådet på Lier VGS har også troen på at gulrot fungerer bedre enn pisk, skriver Jarlhof i en sms.

Må skje i samarbeid med lærerne

Jambak i Utdanningsforbundet sier det viktigste er at elevene trives faglig på skolen, og at elevene ser nytten av å gå på skolen. Jambak sier det generelt sett også er viktig at tiltak mot fravær skjer i et godt samarbeid med lærerne.

– Lærerne er sterkt presset på arbeidsmengde fra før av, og de får større og større ansvar for det psykososiale miljøet. Enkelte må for eksempel ringe elever for å få dem til å stå opp. Lærere generelt får et veldig stort ansvar, mens ressursene som følger med det ansvaret, ikke alltid er helt til stede, sier han.

Forsker: frafall starter med fravær

Rektor Guldvik tror også fraværsgrensen som kom i 2016 har spilt inn på nedgangen i fraværet. Den viser blant annet at fraværet er redusert med 20 prosent i videregående skole.

– Jeg tror den har virket positivt, vi har allerede tatt grep som gjorde at fraværet gikk betydelig ned, men fraværsgrensen har gjort det enda enklere å få til, sier hun.

Forsker Jon Rogstad sier frafall i videregående skole starter med mye fravær. Rogstad er forskningsleder ved forskningsstiftelsen Fafo. Han har vært med på å skrive Fafo-rapporten om fraværsgrensen.

Han sier evalueringen viser at fraværet generelt har falt markant. Men at noen skoler rapporterer om at enkelte elever skyves enda lenger bort fra skolen på grunn av de nye reglene.

For å få ned fraværet, råder Rogstad skoler til å ta tak i skolemiljøet, hindre mobbing, og tilby elevene fleksible utdanningsløp.

– Ta utgangspunkt i at elevene ønsker å være på skolen. Men noen elever trenger fleksible opplæringsløp, sier han.

For Elevorganisasjon er det fortsatt viktig å skrote fraværsgrensen.

– Det er en liten elevgruppe som rammer hardest av grensen, sier D'Agostino.

Hun sier at elever som har det bra på skolen, har det mye enklere å komme seg opp og på skolen.

– Fraværet går ned hvis elevene har en lærer som ser dem, venner på skolen og en helsesykepleier de kan snakke med, sier hun.S

Powered by Labrador CMS