Skolevei

Dette blir nytt fra skolestart til høsten

Fravær, kompetansepakke om skolemiljø og ny rammeplan for SFO er noe av det som endres når skolene starter opp igjen til høsten.

Publisert

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over hva som er nytt til skolestart. I planen heter det blant annet at skoler skal planlegge for grønt nivå fra skolestart, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet. Skoler må ha beredskapsplaner for å skifte til gult og rødt nivå.

Videre legger regjeringen opp til at de midlertidige reglene om fraværsføring og dokumentasjon av fravær skal gjelde fra skolestart om nødvendig. Disse reglene kan bli endret hvis smittesituasjonen og smitteverntiltakene tilsier det.

Udir publiserer de to første modulene av kompetansepakken om skolemiljø i slutten av august. Frem mot desember publiserer vi de fem siste modulene.

Hele oversikten over endringene leser du her

Powered by Labrador CMS