Utdanningsnivå har mye å si for hvor lenge ungdom blir stående utenfor jobb og studier. Illustrasjonsfoto: Tom-Egil Jensen

Unge uten videregående står lenger utenfor

Ferske tall fra SSB viser at unge med utdanning på ungdomsskolenivå eller lavere hadde dobbelt så stor sannsynlighet for å fortsatt være utenfor utdannings- og arbeidsmarkedet etter fem år.

Publisert

Ifølge tall publisert hos Statistisk Sentralbyrå, SSB, var rundt 115.000, eller 11 prosent, av unge i alderen 15-29 år, utenfor arbeid, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak i 2017. Prosentandelen har siden 2008 variert mellom 9 og 12 prosent. 

Disse unge, som også kalles NEET - en forkortelse for "Not in Education, Employment or Training", er en sammensatt gruppe. 

– Noen kan være utenfor kortvarig, for eksempel fordi de velger å ta et friår etter fullført utdanning. Andre blir værende utenfor over lengre tid, som arbeidsledige eller på grunn av helseproblemer, heter det i saken SSB har publisert. 

 

Utdanningsnivå avgjørende

SSB har sett nærmere på NEET-gruppen i 2012. Undersøkelsen viser at de unges  utdanningsnivå er avgjørende for hvor lenge de blir stående utenfor.

Spesielt avgjørende er det for befolkningen, eksklusive innvandrere. Blant de som har fullført utdanning på videregående nivå eller høyere, var 62 prosent ut av NEET-gruppen allerede året etter.

Fem år etter var 71 prosent sysselsatt, i utdanning eller på arbeidsmarkedstiltak.

Unge med utdanning på ungdomsskolenivå eller lavere hadde dobbelt så stor sannsynlighet for å fortsatt være utenfor etter fem år. Blant disse var 47 prosent fortsatt NEET i 2017 mot 24 prosent for unge med høyere utdanning.

Grunnen til dette er først og fremst at unge med lav utdanning var klart overrepresentert på helserelaterte ytelser. Mottak av helserelaterte ytelser er i stor grad knyttet til langvarig utenforskap.

Powered by Labrador CMS