Tillitsvalgt Eirik Aldrin i Sykepleierforbundet.

Helsesykepleierne stopper fraværsprosjekt i Oslo-skolen

I sommer vedtok bystyret i Oslo at de ville ha et prøveprosjekt der helsesykepleiere dokumenterer fravær for elever i videregående skole. Men etter motstand fra helsesykepleierne selv, får de trolig saken i retur.

Publisert

– Dersom helsesykepleierne i skolen skulle skrevet erklæringer ved sykdom, vil det ikke bare kreve fritak fra opplæringsloven, men også en rekke helselover, sier Eirik Aldrin, leder for Sykepleierforbundet i Oslo kommune.

Han er selv helsesykepleier.

– Fraværsmeldinger innebærer en vurdering av helsetilstand som faller inn under området diagnostisering. Dette ligger utenfor helsesykepleiers kompetanseområde, forklarer han.

Forrige uke skrev Utdanningsnytt at bystyret i Oslo i sommer vedtok at de ønsker å prøve ut en ordning hvor helsesykepleiere i skolen får skrive erklæringer ved sykdom.

Utdanningsetaten er i gang med å utarbeide søknaden for prøveprosjektet, viser dokumenter Utdanning har fått tilgang til. Men noe mer vil ikke etaten kommentere foreløpig. Helsesykepleierne krever på sin side at prosjektsøknaden stoppes.

"Vi frykter den vil være direkte ødeleggende for skolehelsetjenesten, og mulig lovstridig", skriver Eirik Aldrin og fylkesleder i Norges Sykepleierforbund, Line Orlund i et brev til Utdanningsetaten.

Trodde ikke på vedtak

Aldrin forteller at han ble overrasket da han så forslaget om et prøveprosjekt første gang før sommeren i fjor. Den gangen trodde han imidlertid aldri at det ville bli vedtatt.

– Jeg tror politikerne i bystyret ble litt for ivrige, sier han.

– Fraværsreglene i videregående har gjort at flere møter opp på skolen, men det har også ført til at mange elever går på skolen når de er syke. Av frykt for å bruke opp "egenmeldingsdagene", karrer de seg også til legen hver gang de har feber. Men å legge ansvaret for sykdomserklæringene til helsesykepleierne er feil medisin.

I brevet til Utdanningsetaten lister de tillitsvalgte opp argumentene for hvorfor prosjektet bør skrinlegges.

– Uheldig for tillitsforholdet

Da fraværsreglementet i videregående skole ble lansert ble det nevnt at helsesykepleiere var mulige sakkyndige til å kunne dokumentere fravær. Men da konkluderte helsedirektoratet, i samråd med Kunnskapsdepartementet og Utdanningdirektoratet, "fraværsreglementet ikke skal bety noen realitetsendring" for helsesykepleierne. Det er med andre ord utenfor deres autorisasjon og kompetanse.

– Men ville det vært en mulighet at helsesykepleierne når eleven tydelig er syk, kunne skrevet erklæringen og henvist eleven videre til lege for diagnostisering og behandling?

– Det gjør de også i dag, men helsesykepleierne dokumenterer bare for fraværet eleven har når de oppsøker dem. Skulle helsesykepleierne hatt et ansvar utover det, er vi dessuten redde for at det ville vært uheldig for relasjonen mellom elevene og helsesykepleierne. De bruker mye tid på bygge opp en relasjon til elevene. Dersom de også skal være den som verifiserer sykdom kan det gå utover det tillitsforholdet, sier Aldrin og fortsetter:

– De har ikke kapasitet heller. Helsesykepleiere er allerede svært presset på tid. Ekstra ressurser i prosjektet vil heller ikke være til stor hjelp så lenge det nesten ikke er helsesykepleiere å oppdrive i Oslo.

Tilbake til bystyret

Prøveprosjekt-saken ligger nå hos byråden for oppvekst og skole i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV). I en e-post til Utdanningsnytt skriver imidlertid hun at innspillene som er kommet gjør at saken nok må tilbake til bystyret.

– På bakgrunn av den sterke motstanden blant de som skulle være sentrale samarbeidspartnere i forsøket, og at forsøket sannsynligvis vil være i strid med helselovgivningen, synes det vanskelig å gå videre med en forsøkssøkssøknad som vedtatt av bystyret, skriver Thorkildsen.

– Jeg har dette til vurdering nå og ser det som sannsynlig at byrådet må gå tilbake til bystyret med et alternativt forslag.

Powered by Labrador CMS