Vil la helsesykepleiere sykemelde elever

Bystyret i Oslo ønsker å prøve ut en ordning hvor helsesykepleiere i skolen får skrive erklæringer ved sykdom. Helseetaten vil heller at elevene skal få egenmeldinger.

Publisert Sist oppdatert

– Bystyret ber byrådet søke om å få gjennomføre et prøveprosjekt der helsesykepleiere i Oslo kommune kan skrive erklæringer som gir elever gyldig fravær, heter det i bestillingen fra byståret i Oslo.

Nå planlegges det et prosjekt som vil gjøre at legenes dokumentasjonsplikt for helsefravær i videregående overføres til helsesykepleier og skolehelsetjenesten. . Dette skjer fordi representanter fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de grønne og Rødt satte fram forslag om det i Ungdommens bystyre i juni i fjor. Etter dette kom saka opp i Bystyret og ble vedtatt.

Utdanningsetaten er i gang med å utarbeide søknaden for prøveprosjektet, viser dokumenter Utdanning har fått tilgang til. Men noe mer vil ikke etaten kommentere foreløpig.

Fungerende leder i Elevorganisasjonen, Kristin Schultz, jubler likevel.

– Dette er fantastisk, sier hun.

– Å få sykemelding på skolen vil gjøre fraværsgrensa mindre rigid. En slik ordning har stått på vår agenda lenge.

Fraværet ned - legebesøket opp

Høsten 2016 ble det innført en fraværsgrense i videregående skole som betyr at elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Etter innføringen av fraværsgrensa har dagsfraværet gått ned med 40 prosent, viste statistikken fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2018-2019. Samtidig har antallet konsultasjoner hos fastlegene av ungdommer i vidergående skole økt betraktelig.

I 2016 gjennomførte Allmennlegeforeningen en uformell undersøkelse blant 50 fastleger etter skolestart det året. Den viste at hver av dem hver dag har opptil seks skoleelever på kontoret eller på telefon for å få legeattest på sykefravær.

Dette er noe av bakgrunnen for at politikerne ønsker seg prøveordningen i Oslo-skolen. I helseetaten har de forståelse for motivasjonen:

"Det er kjent at fastlegene i lengre tid har merket økt pågang fra ungdom 16- 18 år uten behandlingstrengende tilstander. (...) Fastleger oppgir i en spørreundersøkelse som Helseetaten nylig har gjennomført at den hyppigste årsaken til at unge tar kontakt er behov for godkjent fravær", skriver de i et brev til Utdanningsetaten. Men de er ikke begeistret for løsningen som nå skal testes ut.

Kritisk til prosjektet

Hos helseetaten frykter ifølge brevet at sykemeldingsoppgaven vil føre til at helsesykepleiere i skolen ikke får tid til forebyggende arbeid.

"Helseetaten vurderer at det ikke er noen god løsning å flytte den omfattende dokumentasjonsoppgaven ... fra en presset helsetjeneste til en annen. Oppgaven vil sannsynligvis fortrenge det helsefremmende og forebyggende arbeidet rettet mot hele elevgruppen. Mye av arbeidstiden vil fylles med konsultasjoner med enkeltelever som har normale sykdomsperioder med oppkast og forkjølelse, der «behandlingen» er noen dager under dyna."

Vil heller ha egenmelding

Helseetaten ber om at det vurderes et forsøk med egenmeldinger. De skriver: "Prosjektet kan teste ut andre måter å løse dokumentasjonskravet, for eksempel ved å gi foreldre, og barn over helserettslig myndighetsalder, 16 år, ansvar og myndighet til å dokumentere eget fravær... Egenmeldinger vil kunne bidra til å ansvarliggjøre elevene når det gjelder eget fravær."

Powered by Labrador CMS