– Hvis fravær ikke føres på vitnemålet, vil elever bli enda mindre robuste i møte med regler i det virkelige liv som venter.

Et vitnemål fra videregående er et verdipapir som absolutt bør vise fravær og nærvær i løpet av tre år

Debatt: Ja, vi trenger å snu trenden med elever som er hjemme, borte og med arbeid ugjort. Ny fraværsgrense gir oss muligheten.

Publisert Sist oppdatert

Vi er alle sårbare mennesker. I løpet av livet vil vi oppleve situasjoner der vi er ekstra sårbare. Jeg har kjent på kroppen hva det vil si å være deprimert over tid, og har erfart at en vanlig hverdag kan sammenlignes med å bestige det bratteste fjell. Livet er ingen autostrada uten hindringer i veien. Det er helt normalt. Å ha noen ved vår side som kan bære sekken et stykke på veien, kan være alt som skal til uten å få merkelappen sårbar i panna.

Under pandemien ble vi for alvor kjent med klassifisering av enkelte grupper som De sårbare blant oss. En edel tanke fra styrende makter om å beskytte de eldste og syke parkerte resten av samfunnet, og vi sparte sikkert mange liv. Statistikken ble bedre enn i andre land. Sluttresultatet derimot, er langt mer usikkert. Majoriteten mistet mye, og unge, friske mennesker mistet mest.

Ringvirkningene er tydelige både i rapporter og i klasserommene; en økende gruppe sårbare barn og unge med et bekymringsfullt økende skolefravær. Laget rundt elevene må styrkes i lang tid for å bøte på pandemiens langtidsvirkninger.

Alt skal telle

Nå er ny fraværsgrense lagt ut på høring, og til høsten skal den tre i kraft. Ulike alternativ er lagt på bordet, og det bærende prinsippet er å øke elevers nærvær. En god tanke. Grensa for å få karakter er foreslått økt fra 10 til 15 prosent. Det skal legges til rette for elever som har særlige utfordringer, og elever med kroniske sykdommer får, som nå, unntak fra hovedregelen. Klokt.

Alt fravær skal telle. Fornuftig. Enten er du til stede eller så er du ikke til stede. Når du er til stede, får du lært noe, utviklet deg sammen med andre, gjort det du skal og vist hva du har gjort. Lærerens lodd blir atskillig tyngre når vurderingen må tilpasses elever som er hjemme – eller borte – for da blir mye ugjort. Når overordnet mål er å hindre frafall fra videregående, er det innlysende at vi må få elevene på skolen. Det er nemlig der det skjer! Det er der vi kan hjelpe hverandre oppover motbakkene og oppleve lærelysten og mestringen sammen.

Utallige ganger har jeg fått spørsmål fra elever: Kan du ta bort fraværet mitt? Og jeg har mest lyst til å svare: Hvis du ikke var på skolen, så var du vel borte? Det håper jeg vi slipper med ny fraværsgrense.

Uten å synes

Så langt så vel. Nå kommer det jeg ikke forstår i høringens forslag. Utdanningsdirektoratet legger til rette for de sårbare og setter majoritetselevene til side når de foreslår at fraværet ikke skal føres på vitnemålet. Det er jeg sterkt uenig i. Her mener jeg det er totalt skivebom for å skåne en gruppe elever, som av ulike grunner ender opp med høyt fravær.

Som under pandemien er det en edel tanke å beskytte noen, men det går på bekostning av andre. Det kan best beskrives som en klassisk bjørnetjeneste å la elever slippe å få fraværet ført på vitnemålet. Elever som allerede har puter under armene, vil bli enda mindre robuste i møte med regler i det virkelige liv som venter.

Begrunnelsen fra direktoratet er at det ikke er relevant å føre fravær på vitnemålet for elever på studiespesialiserende i og med at opptak til høyere studier baseres på karaktersnitt. Merkelig. Så vidt meg bekjent jobber flesteparten av studenter ved siden av studiene, og trenger da å legge fram et vitnemål fra videregående når de søker deltidsjobb. Mange velger også et såkalt «friår» etter videregående for å reise eller jobbe fulltid før de finner veien videre. Et vitnemål fra videregående er et verdipapir som absolutt bør vise fravær og nærvær i løpet av tre år.

Informasjon om oppmøte er nyttig

Elever på yrkesfag skal ut i arbeid etter videregående og det er svært nyttig informasjon for arbeidsgiver å vite om elevens evne til å møte opp. I høringen er begrunnelsen at elever vil ha en annen holdning til en arbeidsgiver enn til skolen og at det derfor er unødvendig å føre skolefraværet på vitnemålet. Jøss. En enda merkeligere begrunnelse. Vil vi virkelig premiere elever som ikke møter opp med å feie fraværet under teppet? Igjen, det er de sårbare med høyt fravær som ikke skal få en ekstra byrde, men det er da snakk om de sårbare som ikke er unntatt reglene på grunn av kroniske sykdommer.

Jeg vil snu på flisa og spørre: Hva med majoriteten som gjennom hardt og nitid arbeid tropper opp presis på skolen uansett om formen er litt uggen og motivasjonen dalende? Alle de elevene som møter motbakkene, men likevel styrer unna minste motstands vei, de som blir sterkere sammen med andre selv når livet butter? For det er jo helt normalt, og det er ikke normalt å bli hjemme og legge seg under dyna og vente til det går over. Men hvis det likevel ikke skal synes, kan man jo lett falle for fristelsen.

Jeg har hatt gleden av å dele ut mange vitnemål, og det er en sann fryd å se sprekkeferdig, stolt ungdom på podiet med et vitnemål i hånda som viser ensifrede fraværstall på dager og timer i løpet av tre år. Jeg håper inderlig at ny fraværsgrense ikke setter disse elevene i skyggen og fratar dem noe som man virkelig kan og bør være stolt av.

Puter under armene

Høstens PISA-resultater er lite å rope hurra for, og det forklares og bortforklares på ulike arenaer. En forklaring er at mange elever ikke ser poenget med å anstrenge seg. Hvis vi ønsker robuste unge som mestrer livet, kommer seg gjennom studier, ut i jobb og vekk fra NAV, må vi våge å snakke om puter under armene i skoletiden. Majoriteten av elevene vil lett kunne strekke seg, men da må ikke lista ligge for lavt. Nå skal det rigges på ulike fronter, og fraværsgrensa bør premiere nærvær som den proklamerer at den skal, og ikke velge vekk fraværsføring på vitnemålet. Kunne det også vært en idé å innføre Svært god i Orden og Oppførsel i samme slengen?

La oss slutte å snakke om De sårbare som gruppe. La oss styrke laget rundt elever som trenger ekstra støtte i krevende perioder. La oss snakke om karaktertrekkene presis, pliktoppfyllende og hardtarbeidende som trumfer karakterer.

Ja, vi trenger å snu trenden med elever som er hjemme, borte og med arbeid ugjort. Ny fraværsgrense gir oss muligheten. Jeg ønsker uenighet og debatten velkommen før fristen for høringen går ut 8. april.

Powered by Labrador CMS