Faglig svake elever motiverer hverandre til skoleinnsats

Med samhold og trivsel drar elever med elever med svake faglige resultater hverandre gjennom videregående skole, viser ny undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Å gå på en skole som politikere og media har omtalt som problemskole kan være både hyggelig og stimulerende. Lavt karaktersnitt fra ungdomsskolen trenger heller ikke være en trussel mot trivsel og motivasjon for å gjennomføre videregående, ifølge ny forskning.

Les også: Skolens struktur hindrer relevant læring

Lavt karaktersnitt

Evi Schmid førsteamanuensis, Institutt for Yrkesfaglærerutdanning, OsloMet, har intervjua 22 ungdommer ved tre videregående skoler i Oslo øst.

Flertallet av elevene har innvandrerbakgrunn fra Asia og Afrika, alle har lavt karaktersnitt fra ungdomsskolen. Mange av dem sa om seg sjøl at på ungdomsskolen hadde de vært bråkmakere og problemelever. Og alle er overbevist om at de skal fullføre utdanninga, og er motiverte for å legge ned innsats i skolearbeidet.

Dette har resultert i artikkelen «Alle sammen støtter hverandre og hjelper hverandre hvis vi trenger motivasjon»: et elevperspektiv på læring og relasjoner i flerkulturelle videregående skoler med lave inntakskrav, i Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning.

Ifølge Schmid har det vært en oppfatning på fagfeltet at faglig svake elever har en tendens til å trekke hverandre ned. Men blant deltakerne i undersøkelsen finner hun det motsatte. Fellesskapet og samholdet blant elevene er svært viktig for motivasjonen til å fullføre utdanninga.

Les også: Vi må være mer nysgjerrige på hva som motiverer elevenes utdanningsvalg

Sier det til kameraten min

Ett av intervjuobjekta sa det slik: «hvis jeg har lyst til å skulke i timer og sånt, så sier jeg det til liksom de nærmeste vennene mine da. Og i hvert fall han ene kompisen min da, han driver og pusher meg og sier ‘nei ikke skulk, dra på praksis eller skole’.»

«Vi kom oss sammen gjennom det», oppsummerer en annen.

Varmt om lærere

Samtidig er lærere og miljøarbeidere viktige. Alle elevene i undersøkelsen snakket mye og varmt om lærerne sine, framfor alt om kontaktlærerne, ifølge Schmid.

«De prøver å hjelpe oss, de prøver å liksom finne den beste muligheten for å hjelpe oss,» sier en av ungdommene i artikkelen.

Alle intervjuobjekta er klar over at det er elever med anna innstilling på skolen. Men de holder seg unna dem, og velger å være sammen med de medelevene som gir dem motivasjon.

Powered by Labrador CMS