Rektor frykter fraværsgrensen fører til motivasjonsbrist og frafall

Etter fraværsgrensen trådte i kraft, har Bryne VGS opplevd en enorm økning i fag hvor elever ikke har nok grunnlag til vurdering. – Fraværsgrensen gjør det lettere for lærere å fange opp elever som kan falle fra, sier Høyre-politiker.

Publisert

Fra 1. august 2016 kan elever i videregående skoler (VGS) ha maks 10 prosent fravær uten legeerklæring i hvert fag. Ved Bryne videregående skole i Rogaland har fraværet gått ned, men antall fag som ikke har nok grunnlag til å få vurdering har økt dramatisk, ifølge Jærbladet.

Rektor ved Bryne VGS, Sølvi Jacobsen Waldeland, sier lærerne ved skolen er frustrerte.

– De har nok vurderingsgrunnlag til å gi elever halvårsvurdering, men fordi elevene har for mye fravær, får de ikke gjort det, sier Jacobsen Waldeland til Utdanning.

 

Frykter økt frafall

Hun frykter at det kan føre til økt frafall på skolen, og slik gå imot det nasjonale målet om å redusere frafallet i VGS.

– Jeg frykter at elever vil miste motivasjonen hvis de ikke får karakterer i et fag, og i verste fall vil droppe ut av skolen på sikt, sier hun.

Høsten 2015 var det 125 elever som ikke hadde nok grunnlag til å få vurdering. På samme tid i 2016, halvåret hvor fraværsregelen ble innført, var tallet 334. Det er en økning på 167 prosent. Det reelle antallet elever som ikke har vurdering i et fag er lavere, siden èn elev kan ha hatt for mye fravær i flere fag, og dermed ikke fått vurdering. 

Hun sier det særlig kan ramme yrkesfaglige elever fordi de har flere fag med få timer per uke.

Lovverket sier at rektorer kan utøve skjønn på fraværsgrensen inntil 15 prosent. Men Jacobsen Waldeland sier fylkesmannen i Rogaland har praktisert dette ganske strengt, slik at spillerommet for rektorer til å gjøre dette i praksis er liten.

 

– Gjør det lettere å følge opp elever som sliter

Høyre-politiker Christer Lilleskare Olsen mener derimot at fraværsgrensen gjør det lettere for lærere å fange opp de elevene som sliter, og slik hindre frafall på sikt.

Lærerne hadde vel en idè før fraværsgrensen ble innført om hvilke elever som slet og sto i fare for å falle av?

– Grensen gjør det lettere å bruke mer tid fra dag til dag på de elevene som har utfordringer. De kan ta tak i elevene som faktisk sliter, og ikke bare er borte fordi de var litt trøtte den dagen, sier Lilleaker Olsen. Lilleskare Olsen forteller at dette er tilbakemeldinger han har fått fra mange lærere han har snakket med på skoler rundt om i Hordaland. Lilleskare Olsen er medlem av fylkestinget i Hordaland og fraksjonsleder for skole.

Han har denne uken debattert fraværsgrensen i skolen i Bergens Tidende. Han mener lærere og skoleledere må se på bakgrunnen på hvorfor elever ikke er til stede.

– Samtidig må man ikke være redd for å stille krav til elevene. Det er jo ikke slik at man kan være så mye borte man vil fra jobb når man er ute i arbeidslivet, sier han, og legger til:

– Det er tilstedeværelse i timene som bidrar til læring.

 

Motbør fra Ulvestad

 

 

Lilleskare Olsen får motstand fra Roar Ulvestad, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Bergen. 

– Vi lærere har alltid visst hvilke elever som sliter, og hvem som sliter med det daglige oppmøtet, sier han til Utdanning. 

Ulvestad sier at med dagens regelverk mister eleven retten til vurdering ved for mye udokumentert fravær, men kan fremdeles delta i undervisningen.  Han mener at å ikke få karakter fungerer da som en straff, særlig i de tilfellene der eleven faktisk har fagkompetanse.

– Fraværsgrensen gjør at elever som kunne bestått faget, ikke får anledning til å vise kompetansen sin. Det å ikke få gi karakter til en elev som faktisk kan ha vurderingsgrunnlag, ser jeg på som etisk veldig problematisk, sier han. 

Han sier at skolene ikke bare må fastslå fravær, men gå inn og analysere hva fraværet bunner i, og finne ut om det er forhold som skolen kan gjøre noe med.

 

Elevorganisasjonen: Skrot fraværsgrensen

Elevorganisasjonens (EO) leder Sylvia Lind sier EO har fått tilbakemeldinger fra lærere om at elevene som har nådd fraværsgrensen er vanskeligere å motivere. Hun bekrefter også at lærere ofte ikke får gitt elever karakter i faget på grunn av fravær.

– Læreren har ofte nok vurderingsgrunnlag, men får ikke gitt karakter fordi eleven har nådd fraværsgrensen, sier hun til Utdanning.

Lind mener fraværsregelen bør skrotes. 

 

 

Powered by Labrador CMS