- Ved å bruke penn er det mye mer aktivitet i de sensomotoriske delene av hjernen, sier psykologiprofessor Audrey van der Meer. Ill.foto: Utdanning

NTNU-forskning: Håndskrevne notater gir best læring

To NTNU-forskere har studert effekten av å skrive notater for hånd sammenlignet med å notere på PC. Konklusjonen er klar: studenter bør bruke penn og ikke tastatur.

Hjerneforskerne ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har brukt en sensorhette med 256 elektroder til å teste hjerneaktiviteten til 20 studenter, skriver Adresseavisen. Funnene tyder på at bruken av penn eller blyant setter hjernen i en tilstand som gjør den mer mottakelig for læring.

– Vi får flere knagger for å huske. Ved å bruke penn er det mye mer aktivitet i de sensomotoriske delene av hjernen, sier Audrey van der Meer, som har utført studien sammen med Ruud van der Weel. Begge er professorer ved psykologisk institutt.

Undersøkelsen viser at studentene nesten mekanisk skrev ordene de fikk beskjed om å skrive på tastatur, mens pennbruk ga mer hjerneaktivitet.

– Så snart det er bevegelse involvert, blir flere sanser involvert. Det skaper aktivitet og kontakt mellom ulike deler av hjernen. Det blir lettere å huske, og vi lærer bedre, sier forskerne.

Audrey van der Meer understreker overfor NTB at de ikke anbefaler at elever og studenter går helt og holdent over til ren analog notatskriving med blyant og papir.

– Vi mener det spiller liten rolle om notatene blir gjort med en blyant eller digital penn. Dersom skolene tar i bruk notatskriving med digital penn kan de få det beste ut av begge verdener. Kombinasjonen av PC og digital penn ser ut til å være spesielt godt egnet fordi man både kan lagre notatene elektronisk og samtidig utnytte fordelene man ser ved å skrive og notere for hånd, sier van der Meer. (©NTB)

Powered by Labrador CMS