Kvinners doble ansvar er ikke bra for helsa

Kvinner tar ofte ekstra ansvar i familien. Det kombinert med arbeidslivet har en negativ innvirkning på helsa senere i livet.

Publisert

Kvinner tar ofte større ansvar for hjemme og familien enn hva menn gjør. Hovedansvaret for familien i kombinasjon med eget arbeidsliv skaper en dobbel arbeidsbyrde for mange kvinner. Det viser forskning fra det svenske IFAU-instituttet.

For å finne ut hva det faktisk har å bety for kvinners helse, sammenlikner forskerne kvinner som fikk tvillinger som førstefødte og kvinner som fikk ett barn.

For å kunne se på de langsiktige effektene på helse senere i livet, studerte forskerne kvinner som i dag har nådd en høy alder. De studerte over 400.000 kvinner som ble født mellom 1925 og 1935, og som fikk sine første barn i perioden 1950 til 1970. De målte helsen som dødelighet i alderen 55 til 85 år.

Resultatet av forskningen er at tvillingmødre har en høyere dødelighet. De som fikk tvillinger som sine førstefødte, hadde 13 prosent høyere dødelighet over en 20-årsperiode sammenliknet med dem som fikk ett barn først. Dødeligheten er størst for dem som hadde inntektsgivende arbeid, spesielt for dem med stressrelaterte sykdommer og lidelser, som hjerte- og karsykdommer og sykdommer relatert til røyking.

– Vår konklusjon er at stresset som følge av det doble ansvaret, er dårlig nytt for helsa. Det betyr ikke at kvinner skal slutte å arbeide når de får barn. I stedet peker resultatene våre på viktigheten av et likestilt hjem der begge tar like mye ansvar, sier en av forskerne bak studien, Johan Vikström.

– Kvinner som ble født på 1920- og 30-tallet hadde selvsagt andre utfordringer enn hva vi har i dag, men selv i dagens samfunn gjenstår det mange utfordringer ettersom kvinner kombinerer karrière med hovedansvaret for familien, sier Vikström.

Powered by Labrador CMS