Nittedal kommune gjenoppretter skoletilbud etter krav fra fylkesmannen

Kommunen ville ikke gi tilbud til femte- og sjetteklassinger hvor foresatte jobber i samfunnskritiske virksomheter. Lovbrudd, mener fylkesmannen. Nå snur kommunen.

Publisert

Personer med samfunnskritiske jobber, som ansatte i helse- og omsorgssektoren, har ifølge covid-19-forskriften krav på et skoletilbud for sine barn selv om skolene er stengt. Det gjelder blant annet elever fra 5. til 7. trinn hvor én eller begge foreldrene har yrker på lista over samfunnskritiske jobber.

Uken før skolen for 1. til 4. trinn åpnet opp sendte kommunalsjefen i Nittedal kommune et brev til foresatte. Der sto det at kommunen har «bestemt at det i perioden som kommer ikke tilbys tilsyn av barn med foresatte i samfunnskritiske stillinger på 5. og 6. trinn».

Mangler plass

Noe av begrunnelsen fra kommunen var at det ikke er nok rom og ansatte grunnet tiltakene knyttet til smittevern.

– Når 1. til 4. trinn nå starter opp, ønsker vi ikke å belaste skolene mer enn høyst nødvendig med tanke på smittevern og trygghet for ungene, sa Per Korsvik, kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Nittedal kommune, da brevet ble kjent.

Mener kommunen bryter loven

Nå reagerer Fylkesmannen i Oslo og Viken etter å ha blitt varslet om praksisen av en foresatt. I et brev til kommunen ber de om en snarlig redegjørelse om hvordan skoletilbudet er for elever som er under 12 år med foresatte i samfunnskritiske stillinger.

I brevet skriver fylkesmannen at kommunens praksis ikke er lovlig ifølge covid-19-forskriften.

Flere foresatte har reagert på praksisen i kommunen.

– Hvorfor tenker kommunen det er greit at foreldre med samfunnskritiske jobber nå ikke skal få ha barna på skolen, sa Petter William Hansen da saken ble kjent.

Han undret seg over begrunnelsen fra kommunen, om at det er mangel på plass og for få voksne til å håndtere smittevern.

– Jeg er usikker på om dette er reelle bekymringer, eller om det bare er et innsparingstiltak. Jeg synes begrunnelsen er for dårlig, sa Hansen.

Oppretter tilbud igjen

Kommunalsjef Per Korsvik skriver i en e-post at de har svart fylkesmannen, og at de selvsagt vil forholde seg til at de har plikt til å gi et tilbud.

– Tilbudet er reetablert med virkning fra i dag, skriver Korsvik.

Powered by Labrador CMS