Trondheim kommune jobber med å få skole- og barnehagetilbud til barn og unge som har flyktet fra Ukraina.

Vil sjekke om voksne ukrainske flyktninger kan bidra i skole og barnehage

Det kan bli en utfordring å finne nok lærere som snakker ukrainsk. Trondheim kommune vil høre om noen av de voksne flyktningene har kompetanse til å bidra i barnehage og skole.

Publisert Sist oppdatert

Stavanger kommune mobiliserer nå på tvers av tjenesteområdene våre, vi kartlegger behov og hvordan vi best skal rigge oss for mottak av de ventede flyktningene fra Ukraina, sier Helene M. Ohm, direktør oppvekst og utdanning i Stavanger.

Kommunen har også lærere som kan språket, men kan komme til å trenge flere.

– Vi har morsmålslærere som kan russisk og ukrainsk, men det vil være behov for ytterligere rekruttering ved et økt tilfang av elever, sier Ohm.

Trondheim har allerede tatt i mot de første flyktningene, og kommunen kartlegger nå hva de trenger for å gi ukrainske barn et godt skole- og barnehagetilbud. En av tingene de vil undersøke er om voksne ukrainske flyktninger kan jobbe i skoler og barnehager.

– Vi vil gå i dialog med de voksne flyktningene som kommer om deres kompetanse og hvordan de kan bidra inn i barnehage og skole, sier sier oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim, Lasse Arntsen.

I Utdanning kan du også lese om ukrainske Lilja som er lærer i Ski i Nordre Follo. Hun lærer sine norske elever om krigen.

I Trondheim ligger det an til at de minste barna kan få plass i barnehager fort.

– Når det gjelder barnehageplasser, vil vi så langt mulig tilby barna plass i barnehager i områdene barna bor i. Vi har per i dag god kapasitet i de kommunale barnehagene til å ta imot barn i alle bydelene, sier Arntsen.

Nyankomne flyktingebarn har krav på skoleplass innen fire uker, men enkelte kommuner har søkt om dispensasjon fra kravet. De frykter at de ikke klarer å skaffe nok plasser. Trondheim håper å få til å gi alle barna skoleplass.

– I Trondheim kommune har vi allerede tatt i mot de første flyktningene, og vi vil strekke oss langt for at alle barn skal få både barnehage- og skoleplass, sier Arntsen.

Barna kan enten gå i nærskolen eller i mottaksklasse.

– Barna skrives inn som elev på nærskolen, og der får de informasjon om tilbudet Trondheim kommune kan gi. Vi arbeider med å opprette flere mottaksgrupper, sånn at dette fortsatt kan være et reelt alternativ for barna som kommer, sier Arntsen.

Vet ikke hvor mye støtte de får fra staten

Kommunen har ikke fått klare svar på hvor mye de får i støtte av staten.

– Om vi får nok støtte fra staten er fortsatt et spørsmål. Det er foreløpig uklart hvordan eventuelle økonomiske støtteordninger blir, sier Arntsen.

Det er mye som fortsatt er uklart.

– Vi rigger for ulike scenarier avhengig av hvor mange som kommer og hvor raskt de kommer. Bildet nå er mer preget av spørsmål enn svar, samtidig som kommunen forbereder seg på å ta imot mange flyktninger, sier Arntsen.

Læringssenter for flyktninger

Stavanger kommune har et stort læringssenter som tar imot både barnehagebarn, skolebarn og voksne flyktninger. Hvert år får omlag 2000 fremmedspråklige opplæring der.

– Om vi har nok skole- og barnehageplasser i kommunen vil naturligvis komme an på hvor mange som kommer, og hvilke behov de har. Vi holder nå på å kartlegge for å få oversikt over hva som eventuelt må rigges ekstra, sier Helene M. Ohm, direktør oppvekst og utdanning i Stavanger.

– Vi er klare for å ta ansvar for de tjenestene som vi skal levere på for å kunne gi et godt barnehage- og skoletilbud, og vi er naturligvis opptatt av å gi barna og ungene en så god mottakelse som mulig, sier Ohm.

Powered by Labrador CMS